Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Vezetői készségfejlesztés képzés

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Neumann János Egyetem
Felnőttképzési és Továbbképzési Központja
Vezetői készségfejlesztés képzést hirdet a Gazdálkodási és a Pedagógusképző Karon

Engedély szám: E-001489/2016/D004

A képzés célja:

A vezetői személyes és személyközi (intra- és interperszonális) készségek fejlesztése

Ajánljuk a képzést azoknak, akik:

 • tudatosan szeretnék kialakítani egyéni stílusukat
 • fejleszteni szeretnék ismereteiket korszerű és eredményes módszerekkel
 • kezdő vezetők, készülnek erre a szerepre
 • olyan vezetők, akik ismereteiket, készségeiket szeretnék frissíteni

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • Reális önismeret, önismeret-fejlesztési képesség
 • Kommunikációs képesség hierarchikus viszonyokban
 • A szervezet küldetésével és jövőképével való azonosulás képessége
 • Coaching típusú együttműködési készség
 • Motiválás képessége
 • Empátiakészség

A képzés tartalma:

Önismeret-fejlesztés:

A négy napos tréning bevezetése, a résztvevők önismereti kompetenciájának fejlesztése strukturált tréninggyakorlatok segítségével.

Vezető-beosztott kommunikáció:

Hierarchikus viszonyban a felfelé és lefelé irányuló kommunikáció fejlesztése, a vezető-beosztott viszony kezelése, a horizontális kommunikáció megfelelő alkalmazása. Versengés és együttműködés gyakorlása csoporton belül és csoportok között strukturált kiscsoportos tréninggyakorlatok segítségével.

A szervezet küldetése és jövőképe:

A küldetés és a jövőkép meg/újrafogalmazása, az azzal való azonosulás elősegítése. Kiscsoportos munkával a saját területet érintően (pl. felsővezetők a szervezet egészét tekintve, termelésért felelős vezetők a termelésre koncentrálva, stb.) a szervezet küldetésének megfogalmazása.

Coaching típusú együttműködés:

A megfelelő kérdésekkel való vezetés képességének fejlesztése, a motiválás képességének fejlesztése, a csapatépítés saját tapasztalatának megszerzése. Különböző stílusú vezetési módszerek és azok hatásainak megtapasztalása strukturált tréninggyakorlatok segítségével.

A képzés teljesítése, tanúsítvány kiállításának feltétele:

A 40 órás tréning elvégzését követően 2 héten belül záró feladat benyújtása. A záró feladat egy portfólió készítése az alábbi elemekkel:

 • a tréning során gyűjtött tapasztalatok összegzése minimum két oldal terjedelemben,
 • a tréningen elsajátított képességek saját munkában történő alkalmazási lehetőségeinek bemutatása minimum két oldal terjedelemben.

A portfólió értékelésének szempontjai:

 • A tréning során megtanult fogalmak szakszerű használata.
 • Az elsajátított képességek megfelelő alkalmazása.
 • Az elsajátított készségek saját munkába történő adekvát adaptációja.

A megengedett hiányzás mértéke: A képzés óraszámának 20 %-a.

Tanúsítvány:

A Neumann János Egyetem által kiállított sorszámmal ellátott tanúsítvány.

A képzés időtartama: 4 nap 
 
A képzés díja: 80 000 Ft/fő

A képzési díj tartalmazza:

A képzési gyakorlatok díját, az oktatási anyagokat, képzés elvégzését igazoló tanúsítványt, valamint a képzési napokon kávét, teát, ásványvizet, sós és édes süteményeket

Képzés helyszínei:

Kecskemét és Szolnok, azonban a jelentkezésektől függően előfordulhat, hogy a két helyszín egyikén összevont csoportban valósulhat meg a képzés. Munkáltatói megkeresés esetén, igény szerint a cég által kért helyszínen tudjuk biztosítani a képzést.

Képzés időpontja:

A képzés folyamatosan, megfelelő létszám esetén indul. Nagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető

A képzésben való részvétel feltétele: Érettségi bizonyítvány

Jelentkezés módja:

Előzetes jelentkezés a http://www.uni-neumann.hu/ honlapon a felnőttképzések oldalán található Elektronikus jelentkezés felnőttképzéseinkre linken, illetve emailben a fkk@uni-neumann.hu email címen.

További információk, elérhetőség:

Neumann János Egyetem Felnőttképzési Koordináló Központ, 6000 Kecskemét Izsáki út 10. 1. emelet. Email: fkk@uni-neumann.hu , telefon: 76/516 308

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016