Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Vállalkoz okosan! - Balog Antal nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató előadása

A hallgatók vállalkozását támogató program keretében meghívjuk Önt Balog Antal a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatójának előadására. Az előadás az alábbi linken érhető el:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyMzRmYTUtMzA3Zi00YTM2LWEwNDQtNGIxMDQ2ODE1Zjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e4600d8-2231-4727-acef-89835a7156c8%22%2c%22Oid%22%3a%2285443bc4-1c0a-4304-84a3-36cde7417036%22%7d