Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács az Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, az Egyetem tudományos tevékenységét irányító testület.

A Tudományos Tanács tagjait (karonként 2-2 fő) a Karok dékánjai delegálják, a kar tudományos fokozattal rendelkező oktatói-kutatói közül.

A Tudományos Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a rektor, a kancellár, a tudományos rektorhelyettes és az oktatási rektorhelyettes. 

A Tudományos Tanács elnökére a tagok tesznek javaslatot a Szenátusnak. Az elnök megbízása két évre, de legfeljebb a tagsági viszony fennállásáig szól.  


A Neumann János Egyetem Tudományos Tanácsa

 • Dr. Rigó Róbert elnök, főiskolai tanár (PK)

 • Dr. Johanyák Zsolt Csaba főiskolai tanár (GAMF MIK)
 • Dr. Kovács Lóránt főiskolai tanár (GAMF MIK)
 • Dr. Lakatos Mária egyetemi docens (GTK)
 • Dr. Pázmándi Kinga egyetemi docens (GTK)
 • Dr. Palkovics András egyetemi docens (KVK)
 • Dr. Pető Judit főiskolai tanár (KVK)
 • Dr. Smuta Attila főiskolai tanár (PK)

 

A Tudományos Tanács javaslatot tesz:

 • a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia kialakítására, megvalósítására,
 • tudományos értékelési szempontok kialakítására,
 • a tudományos és publikációs tevékenység eredményességének növelésére, javítására,
 • az oktatói pályázatokat véleményező ad hoc bizottság tagjaira és elnökére, a Foglalkoztatási Követelményrendszerben foglaltak szerint.

A Tudományos Tanács véleményt nyilvánít: 

 • az intézményfejlesztési tervről, 
 • a képzési programról, 
 • a kutatási programról, 
 • a minőségfejlesztési programról,
 • valamint az e pontokban meghatározottak végrehajtásának értékeléséről, 
 • a tudományos tevékenységgel kapcsolatos ügyekről, 
 • az új (alap-, mester) szakok indítása feltételeinek meglétéről, 
 • a BSc, BA, MSc, MA szakindítási előterjesztésekről, 
 • képzés megszüntetésének kezdeményezéséről, 
 • a Szenátus, vagy a rektor felkérésére bármely egyéb ügyről.

A Tudományos Tanács felügyeli és koordinálja az Egyetem:

 • tudományos rendezvényeit, 
 • tudományos és publikációs tevékenységét, 
 • nemzetközi tudományos együttműködéseit, 
 • tudományos műveinek kiadását, 
 • kutatási eredményeinek hasznosítását, 
 • kutatási támogatásainak támogatási feltételeit. 

 

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016