Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tudomány

TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI DIÁKKÖR

Tudomány Létrehozva: 2016.10.27 11:20 módosítva: 2019.11.07 10:18

Mi a TMDK?

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb, nemzetközi szinten is egyedülálló tehetséggondozási formája. A témavezető oktatók támogatásával végzett műhelymunka keretében a hallgató elsajátíthatja a tudományos kutatás szabályait, megismerkedhet különböző vizsgálati módszerekkel, fejlesztheti kritikai gondolkodását, érvelési készségeit. A TDK keretében végzett kutatómunkát a hallgatók bemutathatják az intézményi és kari TDK konferenciákon, ahol jogosultságot is szerezhetnek az országos konferencián való részvételre  (OTDK).

Tovább

Tudományos Tanács

Tudomány Létrehozva: 2016.10.20 20:35 módosítva: 2019.11.07 10:16

A Tudományos Tanács az Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, az Egyetem tudományos tevékenységét irányító testület.

A Tudományos Tanács tagjait (karonként 2-2 fő) a Karok dékánjai delegálják, a kar tudományos fokozattal rendelkező oktatói-kutatói közül.

A Tudományos Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a rektor, a kancellár, a tudományos rektorhelyettes és az oktatási rektorhelyettes. 

A Tudományos Tanács elnökére a tagok tesznek javaslatot a Szenátusnak. Az elnök megbízása két évre, de legfeljebb a tagsági viszony fennállásáig szól.  

Tovább

Tudományos élet a Neumann János Egyetemen

Tudomány hírek Létrehozva: 2016.10.20 19:59 módosítva: 2017.07.31 21:13

A Neumann János Egyetem kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenységével, tudományos teljesítményével a régió egyik tudományos központja is. Az intézmény a karok által gondozott tudományterületek (természettudományok, műszaki tudományok, agrártudományok, gazdaságtudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok, művészetek), sokszínűsége, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók és kutatók magas aránya, illetve tudományos-kutatási teljesítménye révén meghatározó szereplője a szakmai-tudományos közéletnek.

A felsőoktatási intézmény stratégiai célkitűzései között szerepel a magas szintű, egységes szempontokat tükröző, tervszerű és szisztematikus tudományos tevékenység folytatása. Tudományos stratégiánk alapértékeit áthatják a gyakorlatorientáltság, az alkalmazhatóság, a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság szempontjai, s abban kiemelt szerepet kap a technológiai és tudástranszfer folyamatok támogatása, a nemzetköziesítés, a külső partnerekkel való együttműködés, valamint a tudományos-kutatási eredmények társadalmasítása. A folyamatosan gazdagodó képzési, kutatási és tudományos tevékenység pedig hosszabb távon megalapozhatja a fejlődő tudományos tudásközpontok köré épülő mesterszakok jövőjét, amely a jövőben bázisa lehet egy multidiszciplináris doktori iskolának, és így intézményünk képessé válhat arra, hogy klasszikus értelemben vett egyetemmé váljon.

Tovább

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016