Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Természettudományos ismeretek az óvodától az egyetemig

Elkezdődött Kecskeméten „A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen" című, EFOP-3.4.4.-16-2017-00018 azonosító számú projekt megvalósítása, amelyben az egyetem konzorciumi partnerei a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség. A hazai és uniós költségvetésből, az Európai Szociális Alapból 100 százalékban finanszírozott projekt támogatási összege 359.67 millió forint.

Neumann János Egyetem: Természettudományos ismeretek az óvodától az egyetemig

Ezen belül a Neumann János Egyetem 315.72 millió forint, a MATEGYE 20.27 millió forint, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség 23.67 millió forint támogatást nyert. A projekt keretében a parnerek egységesítik és intézményesítik a korábban elkezdett és kialakult tevékenységeket, illetve új, innovatív megoldásokat alkalmaznak három alprojektben.

Ezek egyike a Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az MTMI képzési terület beiskolázásának elősegítése érdekében alprojekt, amelynek keretében három fő terület van: a fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő játékos és interaktív applikációk fejlesztése a természettudományos tartalmak jobb megértése, elsajátítása valamint a környezettudatosság fejlesztése érdekében, a képzők képzése, azaz a tanárok munkájának segítése hogy a Z-generációs diákok igényeihez tudják illeszteni az oktatást. Emellett az egyetemi oktatók módszertani tudását is meg kell újítani. Szintén ennek az alprojektnek része szakmai workshopok szervezése, amelyek révén lehetőség nyílik arra, hogy az iparból érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat az oktatókkal.

A második alprojekt a disszemináció. Mind az ipari szereplők, mind a felsőoktatás és a középszintű oktatás résztvevői is igénylik, hogy a diákokhoz jussanak el a tudomány legújabb vívmányai, a képzők innovatív eszközök és pedagógiai módszerek segítségével ismertessék meg és szerettessék meg a közép- és általános iskolás tanulókkal a természettudományos, műszaki és informatikai tárgyakat. Ezt a tevékenységet a partner vállalatokkal, együttműködő szervezetekkel és a közoktatási intézményekkel karöltve kívánják elvégezni több elérési módszerrel párhuzamosan tevékenykedve. A szakmanépszerűsítő rendezvények keretében országosan ismert külső szakembereket és egyetemi dolgozókat kérnek fel előadások tartására minden karon. Emellett az öregdiákok közreműködésével rövid pályaorientációs videók segítségével is szeretnék megmutatni a mérnöki pálya szépségeit és növelni vonzerejét.

A harmadik alprojekt a pályaorientáció az MTMI területre történő beiskolázás céljából. Ennek keretében az EJMSZ a középiskolások természettudományos kompetenciáinak mérését valósítja meg, további célok a céglátogatások szervezése, a női hallgatók számának növelése, és felkészítő tanfolyamok szervezése a diákoknak a felsőoktatásba történő bekerülésre és bent maradásra.

forrás: keol.hu