Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tehetséggondozás a Neumann János Egyetemen

„Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességét értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos területén az átlagosnál messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” [Harsányi, 1988]

A tehetség a Renzulli-féle modell szerint négy összetevőből áll, melyeknek birtokában az egyén magas szintű teljesítményre képes:

  • átlag feletti általános képességek (pl. a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák)
  • átlagot meghaladó speciális képességek (nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális képességek)
  • kreativitás (originalitás, rugalmasság, problémaérzékenység)
  • feladat iránti elkötelezettség (érdeklődés, versenyszellem, kitartás)

Várjuk azon hallgatók jelentkezését, akik az egyetemi évek alatt a tananyagon túl is szeretnének velünk dolgozni a sikeres életútjukon, a sikeres életútjukért.

Bővebb információ: