Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI DIÁKKÖR

Mi a TMDK?

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb, nemzetközi szinten is egyedülálló tehetséggondozási formája. A témavezető oktatók támogatásával végzett műhelymunka keretében a hallgató elsajátíthatja a tudományos kutatás szabályait, megismerkedhet különböző vizsgálati módszerekkel, fejlesztheti kritikai gondolkodását, érvelési készségeit. A TDK keretében végzett kutatómunkát a hallgatók bemutathatják az intézményi és kari TDK konferenciákon, ahol jogosultságot is szerezhetnek az országos konferencián való részvételre  (OTDK).

A Neumann János Egyetem hallgatói az oktatók támogatásával aktívan részt vesznek a tudományos diákköri mozgalomban. A kari tudományos és művészeti diákköri konferenciákat mind a négy karon az őszi félévben rendezik meg. Karonként átlagosan 15 pályaművet készítenek a hallgatók. A TDMK a négy karon összesen 10 tudományterületet ölel fel: agrár, környezetgazdálkodás, szervezés- és gazdálkodástudomány, pedagógia, pszichológia, bölcsészet, művészet, informatika, műszaki és természettudományi területet. 

Miért érdemes TDK vagy TMDK munkába kezdeni?

A hallgatói munka személyes, legspeciálisabb szakmai fejlesztése történik a választott konzulens közreműködésével. A hallgató által kiválasztott téma feldolgozásával egy-egy tudományos, művészeti vagy módszertani területen válhat szakemberré a dolgozat/pályamű készítője. A TMDK műhelyekben kapott segítő tanácsok érdemleges önálló munkát, jártasságot eredményeznek, amiről a kari TMD konferencia kretén belül a kutató-hallgató be is számol.

A TMDK versenyen való részvétel nemcsak a képességeket és kompetenciákat fejleszti, jó indítás a munkavállalásban is, hiszen az önéletrajz részeként versenyképesebbé teszi az elhelyezkedésben a friss diplomásokat.

A tanszék vagy intézet által meghirdetett TMDK témakörök közül a hallgató választja ki a számára megfelelőt, vagy a hallgató az általa önállóan választott tudományos témával megkeresi tanárát és felkéri a témavezetői teendők ellátására. A hallgató a témakör kiválasztása után jelentkezik TMDK-tagnak a témavezető oktatónál, és részt vesz a munka kidolgozásában. A pályamunka elkészítése után a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia keretein belül mutatja be kutatási eredményeit. Ha a hallgató a továbbjutást kiérdemelte, akkor a kari TDK elnök segítségével benevez az országos konferenciára  (OTDK). A TDK pályamunkák témája szorosan illeszkedik a karok kutatási profiljához, de az egyetemi integrációt követően arra törekszünk, hogy minél több karok közötti együttműködés eredményeként létrejövő, interdiszciplináris dolgozat is megszülethessen.

A TDK pályamunkák összeállítása nagymértékben segíti a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítését is. A pályamunkák és a szakdolgozatok témája hasonló vagy akár azonos is lehet, a hallgató a TDMK pályamunkának induló kutatását akár szakdolgozatnak is tovább fejlesztheti.

Az intézmény tehetséggondozási munkáját és a hallgatók OTDK konferenciákon való részvételét számos NTP pályázat segítette és segíti.

Mit tegyek, ha TDK-zni szeretnék?

Érdemes a kari TMDK műhely munkájába bekapcsolódni. Ehhez elég jelentkezni személyesen vagy e-mailben a kari TMDK Bizottság valamelyik tagjánál, akik segítenek felvenni a kapcsolatot a témavezetőkkel, megismertetnek a TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményeivel.

TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményei

A TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményekről az egyes szakmai szekciók felhívásai pontosan tájékoztatnak. A központi felhívás és a követelmények az alábbi linkeken érhetők el:

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016