Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

TANTERV, AJÁNLOTT TANTERV, KREDIT

Az egyetem egyes karain oktatott szakok tantervei a jogszabályban rögzített ún. képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján készülnek. A tanterv elemei: a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv, a követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi programja. A Tanulmányi Rendszerben (NEPTUN) vagy a kari honlapnak a képzésről szóló oldalán mindenki megkeresheti a szakjára adott évben érvényes tantervet (ez az ajánlott tanterv vagy mintatanterv), amelynek alapján ellenőrizheti saját felvett tantárgyainak tantervi helyét, előrehaladását, a még várható feladatokat, a megszerzett kreditek számát.

Figyelem! Egy szakra vonatkozóan több tanterv is található, a változásokat sorszámok, betűjelek jelzik. A hallgató a saját NEPTUN oldalán (belépés után) már csak a saját képzésére vonatkozó tantervet láthatja!

A magyar felsőoktatásban kredit-rendszerű képzés folyik. A kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott. Krediteket az ajánlott tantervben (mintatantervben) szereplő kötelező és kötelezően választható, valamint szabadon választható tantárgyak és összesítve kreditet érő önkéntes tevékenységek teljesítésével lehet szerezni. Kétéves képzésben (4 félév) 120, három éves képzésben (6 félév) 180, 7 féléves képzésben 210, 8 féléves képzésben 240 kreditet kell összegyűjteni. A fenti kreditek száma 10%-kal több is lehet, s ezért még nem kell külön térítési díjat fizetni.

Figyelem! Érdemes az ajánlott tanterv szerint haladni és minden félévben elegendő számú (legalább 18!) kreditet gyűjteni, mert különben könnyen meghosszabbodik a képzési idő, ráadásul át lehet kerülni az állami ösztöndíjból az önköltséges képzésre…

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016