Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYEN BELÜLI SZAKVÁLTÁSRÓL, INTÉZMÉNYVÁLTÁSRÓL

A saját vagy más felsőoktatási intézményben korábban folytatott tanulmányok kreditként való elismerésére vonatkozó kérelmet a regisztrációs hét utolsó napjáig nyújthat be a hallgató. A KRB határozatával elismert tantárgyakat az Egyetem a megfelelő kreditértékkel teljesítettnek ismeri el, de az így elfogadott tantárgyak az adott képzési időszak tanulmányi teljesítményébe nem számítanak be.

Az Egyetemen belül folytatott párhuzamos vagy megelőző tanulmányok kreditként való elismerésére vonatkozó kérelmet a hallgató:

- a párhuzamos szakon már korábban teljesített tárgy esetén a beszámítás félévében a regisztrációs hét utolsó munkanapjáig nyújthat be. A KRB határozatával elismert tantárgyakat a megfelelő kreditértékkel az Egyetem teljesítettként ismeri el. Az így elfogadott tantárgyak az adott képzési időszak tanulmányi teljesítményébe nem számítanak be.

- a párhuzamos szakon tárgyfélévben teljesítendő tárgy másik párhuzamos szakra történő tárgyfélévi beszámítására vonatkozó kreditelismerést az adott kurzus teljesítése után nyújthat be, a tárgyfélév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. A KRB határozatával elismert tantárgyakat a megfelelő kreditértékkel az Egyetem teljesítettként ismeri el. Az így elfogadtatott tantárgyak az adott képzési időszak tanulmányi teljesítményébe nem számítanak be (csak egyszer számítanak).

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016