Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tájékoztató fogyatékossággal élő hallgatóknak a tanulmányaikat megkönnyítő lehetőségekről

Tisztelt Hallgató!

A 2011. évi CCIV. Nemzeti Felsőoktatási Törvény (továbbiakban: NFTv) XIII. Fejezet 49. § (8) pontja értelmében a fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

Fogyatékossági csoportok a következők:

  • Mozgáskorlátozott
  • Hallássérült (siket, nagyothalló)
  • Látássérült (vak, gyengénlátó)
  • Beszéd- és más fogyatékos (különösen súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
  • Autista

 A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendje a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet értelmében:

„19. §.

(1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltátszakvéleménnyel igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására

a) amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,

 b) amennyiben a fogyatékosságot később állapították meg, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet jogosult.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a hallgató a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon nyújtja be azoknak a közoktatási intézmény által kiállított dokumentumoknak - az intézmény által hitelesített - másolatát, melyek igazolják, hogy fogyatékossága a középfokú tanulmányai során fennállt és emiatt kedvezményben részesült.”

Az NFTv, a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet és a Kecskeméti Főiskola Hallgatói követelményrendszer III. fejezet „Tanulmányi és vizsgaszabályzat” 48-50.§.-ával összhangban, a fogyatékossággal élő hallgatóknak adható kedvezmények, mentességek igénybevételéhez, az esélyegyenlőség biztosításához „Adatlap”-okat készítettünk.

Ezeket az „Adatlap”-okat arra tudják használni, hogy a fogyatékosságuknak megfelelő kedvezményeket, mentességeket tudjanak igényelni a főiskolai tanulmányaik idejére.

Éljenek a lehetőséggel és biztosítsák maguknak az esélyegyenlőséget!

 

Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság