Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tájékoztató az Önkéntes Munkáról

A felsőoktatási törvény alapján:

„A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel, vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt.”

A Neumann János Egyetem

Tanulmányi és vizsgaszabályzata alapján:

„(8/A. §)(1) A hallgató, a szabadon választható tantárgyak helyett, az NEPTUN-ban meghirdetett önkéntes tevékenységben való részvételt is választhat, mely a regisztrációs héten kínált tanulást, karriertervezést segítő foglalkozásokon, tréningeken való részvétellel, továbbá az Egyetem kijelölt szervezeti egységénél, vagy az Egyetem e célra szerződött partnerénél teljesíthető azzal, hogy egy óra igazoltan elvégzett önkéntes tevékenység, egy hallgatói munkaórának felel meg.

(2) Az önkéntes tevékenység nem mentesíti a hallgatót a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól.

(3) Az önkéntes tevékenység igazolására az (1) bekezdés szerinti foglalkozás vezetője, illetve a teljesítés helyén előzőleg kijelölt és a hallgatóval előzetesen közölt személy jogosult, az Oktatási Iroda által rendszeresített formanyomtatványon.

(4) Az önkéntes tevékenység kredittel történő elismerésére a Kari Kreditátviteli Bizottság jogosult, a tanulmányi félév lezárásáig. ”Az önkéntes tevékenység konkrét formái lehetnek a Kecskeméti Egyetem szervezeti egységei, valamint szerződött partnerei által felkínált tréningek, speciális foglalkozások, segítő tevékenységek, asszisztensi munkák, rendezvényeken való segítő közreműködés stb. Az önkéntes tevékenység nem vállalható a kötelező tanulmányi feladatok teljesítésének rovására , tehát nem jelent igazolt hiányzást!

Az önkéntes tevékenység dokumentálása egy erre a célra szolgáló nyomtatványon történik, amelyen a dátum, időtartam, a tevékenység helye és jellege, valamint a tevékenység teljesítésének aláírással történő igazolása szerepel. A betelt, illetve 30 igazolt órát tartalmazó nyomtatványt az illetékes kar Oktatási Irodáján kell leadni. A Kari Kreditátviteli Bizottság az adott félév végén dönt a 30 órát elért

önkéntes tevékenység alapján járó kredit megítéléséről. A kreditet érő „Önkéntes kurzus” nevű tárgyat a következő félévben veheti fel a hallgató, a teljesítést az erre kijelölt oktató igazolja.

Önkéntes munka lehetséges:

  • A regisztrációs hét programjain
  • Kutatók éjszakája programjain
  • Tudósház programjain
  • Konferenciákon
  • Hallgatói Szolgáltató Központ által szervezett versenyeken, kiállításokon
  • A Gyakorló Általános Iskolában

 

A konkrét lehetőségekről folyamatos tájékoztatás várható!!!


DOKUMENTUMOK

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016