Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tájékoztató a nyelvvizsga nélküli diploma igényléséhez

A Neumann János Egyetem tájékoztatja jelenlegi és volt hallgatóit, hogy a 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 6.§ alapján az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése alól mentesülnek, akik 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tettek.

Ki jogosult?

A 101/2020. Kormányrendelet alapján intézményünk minden egykori hallgatója jogosult igényelni diplomáját, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le. Nem mentesül az, aki jelenleg tanulmányokat folytat és 2020. augusztus 31-ét követően teljesíti záróvizsgáját.

Az Egyetem az oklevél kiállítását megelőzően a kiállítás további feltételeit megvizsgálja és az oklevelet kizárólag akkor állítja ki, ha a hallgató, illetve a volt hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

A kiállításra a törvény 30 napos határidőt ír elő, de várhatóan a nagyszámú igénylések miatt, illetve a rendelkezésre álló erőforrások (pl. biztonsági papír) esetleges átmeneti hiánya miatt ez a határidő meghosszabbítható.

Az igénylés időbeli ütemezése:

  • Kérjük, hogy 2020. 04. 20. napjától azok jelezzék igényüket, akik a 2006/2007. tanév első félévében vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat.
  • Kérjük, hogy 2020. 04. 20. napjától jelezzék igényüket azok, akik a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának jogelőd intézményében tettek záróvizsgát.
  • 2020. 06. 20. napjától teljesítjük azokat az igényeket, akik a 2006/2007. tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat.

A 2020. augusztus 31-i határidővel a jogosultság nem veszik el, a diplomákat ezen dátumot követően is kiállítjuk.

A diploma igénylésének folyamata:

  1. Kérjük, töltse le az űrlapot és azt pontosan kitöltve, az azon szereplő e-mail címre küldje vissza.
  2. A diplomára való jogosultság megállapítása után elkészítjük az oklevelet, illetve ha szükséges, az oklevél mellékletet.

 

A diploma átvétele:


  • Személyes átvétellel a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán, előzetes regisztráció alapján.

Személyes átvétel esetén a diploma kiállításáról az űrlapon megadott e-mail címre értesítést küldünk. Az értesítő e-mailben küldjük a regisztrációs felület linkjét, ahol az átvételi időpontot kiválaszthatja. A meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát a diplomaátvételkor le kell adni.

 

A személyes átvétel során a hatályos járványügyi intézkedések betartása kötelező:

-       az Egyetem épületébe belépni kizárólag szájmaszkban és gumikesztyűben lehetséges;

-       az Egyetem épületében egy időben legfeljebb három volt hallgató tartózkodhat;

-       az Egyetem épületébe történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítőszer használata kötelező, amellyel a belépő személy köteles a kezét fertőtleníteni;

-       az oklevél átadója és átvevője az átadás-átvétel során közvetlenül nem érintkezhet;

 

  •  Postai úton tértivevényes küldeménnyel.

Az oklevél kiállításának számos egyéb követelménye és feltétele van, melyeket a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott járványügyi intézkedések is nehezítenek. Mindent megteszünk azért, hogy az oklevelek mihamarabb kiállításra kerüljenek, de a veszélyhelyzet és az egyéb, az oklevél kiállítását befolyásoló tényezők változásától függően az oklevél kiállításának menete változhat. Az esetleges változásokról azonnal tájékoztatást nyújtunk az Egyetem honlapján.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

Dr. Sági Norberta oktatási rektorhelyettes              Brindza Attila oktatási és képzési igazgató

 

Kecskemét, 2020. április 17.