Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Tájékoztatás intézkedések enyhítéséről

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

 

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény 1.§-a alapján a Kormány 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Korm. rendeletének 1.§-a szerint az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és a vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette. Ezzel egyidejűleg 2020. június 18. napjától hatályát veszti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, valamint a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet.

 

A jogszabályi változásokra tekintettel az 5/2020. számú rektori-kancellári utasítással 2020. június 29. napjától hatályon kívül helyezésre kerül a Neumann János Egyetem veszélyhelyzetben történő működtetését biztosító intézkedések enyhítéséről szóló 3/2020. számú rektori-kancellári utasítás.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet 1.§-a értelmében a Kormány Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be 2020. június 18. napjától.

 

A járványügyi készültség bevezetését követően a Kormány megalkotta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt (a továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény), a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. évi (VI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 284/2020. évi (VI. 17.) Korm. rendelet), illetve a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.17.) Korm. rendeletet.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2020. évi LVIII. törvény 35. fejezete és a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 13. fejezete számos, a felsőoktatást érintő átmeneti szabályt alkotott annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet során meghozott szabályok alkalmazásának azonnali felfüggesztése ne járjon nemkívánatos következményekkel.

 

 

A 2020. évi LVIII. törvény szerint:

-          A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató oklevelének megszerzésére előírt határidő egy évvel meghosszabbodik, ha az oklevelet 2020. március 31. és 2020. augusztus 31. között kellett volna megszereznie.

 

-          A magyar állami (rész)ösztöndíjasnak hazai munkaviszonyt kell fenntartania, ennek határideje is meghosszabbodott egy évvel, ha 2020. március 11-ét követően ebben az évben járt volna le a határidő.

 

-          A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részletfizetési kedvezménye teljesítésére hat hónapos halasztást kapott.

 

-          Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz, az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány nélkül is oklevelet szerezhet.

 

-          A nem magyar állampolgárságú hallgató hallgatói jogviszonyt létesíthet a külön jogszabályban meghatározott beutazásra és tartózkodásra jogosító engedély nélkül is, ha képzését távolléti oktatás keretében kezdi meg. A jelenléti oktatásra való áttérésekor az engedélyt be kell szereznie.

A 284/2020. (VI. 17.) kormányrendelet szerint:

-          Az Oktatási Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tartozásával kapcsolatban ebben az évben nem kezdeményez végrehajtási eljárást.

 

-          A felsőoktatási felvételi eljárás során (a veszélyhelyzeti szabályozáshoz hasonlóan) továbbra is többletpont jár az idegen nyelvből letett részvizsgákért.

 

-          A felvételi gyakorlati vizsgát, alkalmassági vizsgát és a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy az személyes érintkezést ne igényeljen, ha az erről szóló tájékoztatást a veszélyhelyzet megszűnése előtt kiküldték.

 

-          A veszélyhelyzet időtartamát duális képzésben folytatott képzésnek kell tekinteni még akkor is, ha a duális képzésben résztvevőnek a veszélyhelyzet során felmondtak vagy arra nem a veszélyhelyzet előtti rendben került sor.

 

-          A nem magyar állampolgárok személyes jelenlét nélkül, elektronikusan is beiratkozhatnak, ha a képzést távolléti oktatási formában kezdik meg.

 

-          A lejárt oktatási igazolványokat 2020. december 15-ig elfogadják utazási kedvezményekhez.

 

 

A fentebb leírt szabályozás figyelembevételével a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokra, valamint a fertőzésveszély fennállására tekintettel Intézményünkben továbbra is szükséges az alábbiak szerinti biztonsági intézkedések és a fokozott elővigyázatosság érdekében meghatározott szabályok betartása és fenntartása:

 

 1. I.       Általános eljárási protokoll a Neumann János Egyetem területén történő tartózkodáshoz:

 

-          A veszélyhelyzet megszüntetésével a Neumann János Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) valamennyi oktatási épületére vonatkozó intézménylátogatási és a kollégium látogatására vonatkozó korlátozás feloldásra került.

 

-          Az intézmény egész területén, minden intézményének belső (zárt) részében javasolt a szájmaszk viselése, amennyiben társas érintkezésre is sor kerül.

 

-          Kerülni kell a közeli kontaktusokat, a 1,5 méteres távolság tartása javasolt a személyek között.

 

-          Az előadásokat, gyakorlatokat lehetőség szerint nagyobb teremben szükséges megtartani annak érdekében, hogy a szükséges távolságot a hallgatók egymástól tartani tudják, egyszerre több nagyobb létszámú előadás, gyakorlat ugyanabban az épületben, ugyanazon a szinten lehetőség szerint ne kezdődjön és végződjön a csoportosulás elkerülése érdekében.

 

-          TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünet is felmerülhet a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például:

 

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 

 

 1. II.                Diplomák átvétele:

 

A diplomák átvételére az Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán van lehetőség azzal, hogy az Egyetem Izsáki út 10. szám alatti oktatási főépületének főportája 2020. augusztus 31. napjáig hétfőtől-csütörtökig 9:00-15:30-ig, pénteken 9:00-12:30-ig tart nyitva.

 

 

 1. III.             Utazások korlátozása, külföldi hallgatók beutazása:

 

1)      Utazások korlátozása:

 

-          Az Egyetem a koronavírus járvány által érintett területekre vonatkozóan továbbra sem szervez külföldi szakmai programokat.

 

-          A Konzuli Szolgálat honlapján elérhető információk alapján biztonságosnak tekinthető területekre és területekről engedélyezi az egyetemi polgárok külföldi utazásait (Erasmus és egyéb szakmai utakat), valamint az érintett területekről érkező delegációk, meghívott személyek fogadását.

 

-          Az Egyetem polgárainak javasoljuk, hogy amennyiben külföldre kívánnak utazni, tájékozódjanak a  konzuliszolgalat.kormany.hu  honlapján a célország aktuális járványügyi helyzetéről és az utazási korlátozásokról.

 

-          Nyomatékosan kérem, hogy az utazás mérlegeléséhez a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020 (VI.17) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 291/2020 (VI.17) Korm. rendelet) foglaltakat is vegyék figyelembe.

 

2)      Külföldi hallgatók beutazása:

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a külföldi hallgatók beutazását szintén a 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szabályozza, kiemelve az alábbi részletszabályokat:

-          A rendelet hatálya nem terjed ki a magyar állampolgárra, az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személyre -- ide nem értve a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága állampolgárát --, valamint az előbbi személyek magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjára.

Így ez a személyi kör korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére.

-          A fenti személyi körtől eltérő nem magyar állampolgárságú hallgatókra vonatkozó beutazási szabályok:

A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphetnek be.

Ez alól a rendelkezés alól meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre felmentést ad.

Ilyen esetnek számít, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja.

A kérelem kizárólag elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap beküldésével, illetve cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be.

Az engedélyes személy a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles,

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 betegség gyanúja nem merül fel, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A kijelölt karanténban elhelyezett személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.

 1. IV.             Rendezvények:

-          Minden rendezvény a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével megrendezésre kerülhet az Egyetemen.

 

-          Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

 

-          Bár kifejezett jogszabályi előírás már nincs védőtávolságra vagy (üzletek és tömegközlekedési eszközök kivételével) maszkviselésre vonatkozóan, az egyes rendezvényeket, ünnepségeket Intézményünk lehetőség szerint a szabadban fogja megtartani és kerüli az olyan helyzeteket, amely akár a hallgatók, akár a látogatók részéről zsúfoltsághoz vezethetnek.

 

-          Egyebekben a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 86.§-a értelmében a rendezvények helyszínén való tartózkodásra a Kormány rendeletében különös szabályokat állapíthat meg.

 

-          Az Egyetem 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. szám alatt található sportlétesítményei a speciális járványügyi előírások betartása mellett látogathatóak.

 

-          Az Egyetem területén a szabadtéri sportrendezvények és edzések megtarthatóak.

 

 

Ezúton kérjük mindannyiunk védelmének és egészségének megóvása érdekében a járvány terjedésével kapcsolatos kormányzati intézkedések folyamatos nyomon követését és szigorú betartását, valamint a fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

                                                                                                   

Kecskemét, 2020. június 30.

 

 

                                               Tisztelettel:

 

 

 

 

              Dr. Fülöp Tamás                                                   Nagy Ildikó

                        rektor                                                        gazdasági igazgató