Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Sikeres a Pallasz Athéné Egyetem és a Mercedes együttműködése

Sikeres a Pallasz Athéné Egyetem és a Mercedes együttműködéseA kecskeméti központú Pallasz Athéné Egyetem sikeres, műszaki képzési profilú duális képzést működtet. Akadt hallgató, aki a BME helyett is Kecskemétet választotta, így nem csupán a térség fiataljai számára kínál vonzó alternatívát az intézmény. Ailer Piroska intézményvezető szerint a siker kulcsa a Mercedes gyárral közösen kialakított képzési rend, és a teljes, jól belátható életpályamodell biztosítása.

Aki duális képzésre jelentkezik a modell meghonosítójaként számon tartott Pallasz Athéné Egyetem járműmérnök szakjára, a Mercedes vállalat által kidolgozott tanterv szerint is köteles felvenni órákat.A felvételi során nem csupán a minden képzésre jellemző központi eljárás sikeressége dönt, hanem a cég hosszas, gyakorlati felvételi vizsgát is tart, ahol a jelölt rátermettségét, motiváltságát is felmérik - mondta el a Középsuli.hu kérdésére válaszolva Ailer Piroska. Az eddigi felvételik során papírrepülő hajtogatása is szerepelt a feladatok között. A duális képzésekre a központi felvételi eljárás keretei között, és azt megelőzően is kell jelentkezni a partnercégek által meghatározott módon. Az ezzel kapcsolatos információkat novembertől érdemes keresni az egyetem honlapján.

A Pallasz Athéné Egyetem hosszú távú céljai között szerepel egy doktori iskola megalapítása, míg rövid távon mesterképzés kialakítása a cél. 

A duális képzés lényege, hogy a különböző vállalatok igényeinek megfelelően hosszútávú program keretében alakítják ki a tantervet és hallgatók a képzésük végén nagy eséllyel el is tudnak helyezkedni a cégeknél, ráadásul havonta 60-70 ezer forintnyi képzési hozzájárulást is kapnak a résztvevő diákok. Aki bekerül egy ilyen képzésre, jellemzően 7 félév alatt végez, mivel a hallgatók és a vállalat által megkötött képzési szerződésben szerepel az, hogy a tanulmányokat a mintatanterv szerint kell elvégezni. Ellenkező esetben a hallgató elesik a havi 70 ezer forintos ösztöndíjtól. A képzéseknek újabb lökést adhat az, hogy Kecskeméten 2500 új munkahely jön létre a Mercedes újabb beruházásnak köszönhetően. Azok a hallgatók, akik nem duális képzésben tanulnak az intézményben, szintén jó arányban tudnak elhelyezkedni, főként a térségben.

Az intézményvezető elmondta: a Mercedes és a Knorr-Bremse, valamint több más vállalkozás vezetősége is hisz abban, hogy a hallgató már harmadéves korától értéket tud teremteni, és segíteni tudja a vállalkozás eredményességet, ezért működhet jól a duális képzés Kecskeméten. Természetesen a környék vállalatai és intézményei a hagyományos képzésből is sok hallgatót foglalkoztatnak a diploma megszerzése után, így rendkívül jók az elhelyezkedési mutatók

A Pallasz Athéné Egyetem négy karon - Műszaki és informatikai kar, Kertészeti és vidékfejlesztési kar, Pedagógusképző kar, Gazdálkodási kar - képzi a hallgatókat.

Hamarosan elindul Kecskemét történetének eddigi legnagyobb felsőoktatási projektje is, hisz új campus-szal bővül a Pallasz Athéné Egyetem területe. A 2016 szeptemberében tanulmányaikat megkezdő gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók már élvezhetik majd a leendő gazdaságtudományi karnak helyet adó új, modern épületkomplexum előnyeit.

A beruházás alapja a „Smart University" fejlesztési stratégia, amely révén a kecskeméti diákok a legmodernebb technológiák segítségével tanulhatnak majd. A város „Nyugati-kapu" fejlesztési övezetében több mint 200 hektáros területén több mint 30 ezer négyzetméteren öt épület, oktatási, igazgatási-adminisztrációs, könyvtár, kollégium, és kulturális központ épül fel. Az építés feladatát a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. látja el. A sajtótájékoztatón elhangzott: a Pallasz Athéné Egyetem vezetősége hisz abban, hogy kiszámítható jövőképet és Magyarországon párját ritkító karrierlehetőséget kínál az egyetem hallgatóinak.

(forrás: kozepsuli.hu - 2016. 08. 25.)