Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Rektori-Kancellári Felhívás

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

A 2020. március 11. napján a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a Neumann János Egyetemen kiadásra került 2020. március 12-én a tanítási szünet elrendeléséről szóló 1/2020. sz. Rektori Utasítás (a továbbiakban: Rektori Utasítás), valamint 2020. március 23-án a Neumann János Egyetem veszélyhelyzetben történő működtetését biztosító intézkedésekről szóló 2/2020. sz. Rektori-Kancellári Utasítás (a továbbiakban: Rektori-Kancellári Utasítás).

A kiadott Rektori Utasítás 3. §-a értelmében a Neumann János Egyetemen 2020. március 23-tól az oktatás távoktatásos formában zajlik az adott specialitások figyelembevételével, visszavonásig.

Ugyanezen Rektori Utasítás 4. §-ában foglaltak szerint 2020. március 23-tól visszavonásig a Neumann János Egyetem valamennyi épületében a hallgatók részére intézménylátogatási tilalom lépett életbe.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. március 26. napján kelt tájékoztatásában foglaltak szerint az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése szerint a Kormány veszélyhelyzetben alkotott rendelete 15 napig marad hatályban kivéve, ha a Kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja. Mivel a Korm. rendelet hatálya nem került meghosszabbításra, így az 2020. március 27. napján hatályát veszti.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenti tájékoztatása és az abban foglalt felhívás alapján az intézménynek továbbra is biztosítania kell a járvány megelőzése és következményeinek elhárítása érdekében a hallgatók részére bevezetett látogatási tilalom további fenntartását mindaddig, amíg a járványhelyzet ezt megköveteli, az oktatás folytonosságát, a távoktatást/távolléti oktatást.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom Önöket arról, hogy továbbra is az oktatás távoktatás formájában zajlik az adott specialitások figyelembevételével és a Neumann János Egyetem valamennyi épületében a hallgatók részére intézménylátogatási tilalom van életben visszavonásig.

A felsőoktatási intézmény oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai és a funkcionális területen dolgozók esetében a munkavégzés a Rektori-Kancellári Utasításban rögzítettek szerint folytatódik ugyancsak visszavonásig.

Tájékoztatom Önöket továbbá arról, hogy a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba és 2020. április 11. napján hatályát veszti, melynek értelmében a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 

Kérem a fenti tájékoztatásban foglaltak szíves tudomásulvételét.

 

Kecskemét, 2020. március 27.

 

Dr. Fülöp Tamás, rektor                                                                              Nagy Ildikó, gazdasági igazgató

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016