Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

PRI-SEC-CO (2007-2009)

PRI-SEC-CO (2007-2009) nyelvpedagógiai Comenius projekt az iskolai szintek közötti átmenet nehézségeit kutatta a német és az angol nyelv oktatására vonatkozóan. Valamint az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet folyamatosságának javítása érdekében nyelvpedagógusok képzése és továbbképzése számára is hozzáférhető tananyagokat dolgozott ki. Hazai koordinátora és szakmai vezetője Lipócziné dr. Csabai Sarolta volt, aki dr. Szabó Ildikóval és egy általános iskolai módszertani csoporttal dolgozott együtt a projekt megvalósításán. (Honlap: www.pri-sec-co.eu)

A projekt kiindulópontját az a tény jelentette, hogy a megfigyelések szerint abban az oktatási folyamatban, amelynek során anyelvtanulás játékos, holisztikus formáit a formaközpontú és kognitív formák váltják fel, a tanulóknak gyakran akadnak tanulási nehézségeik, így ezt az iskolai szakaszt sok tanuló és pedagógus problematikusnak tartja.  Ez egyrészt a két szakasz közötti eltérő tanulási kultúrára, másrészt a két iskolai szint pedagógusai közötti kommunikáció és kooperáció esetleges hiányára vezethető vissza. Amíg az 1-4. osztályban folyó nyelvtanulás kommunikatív és multiszenzoros, addig az 5. osztálytól kezdve a nyelv struktúrájának megismerése és az írott nyelv elsajátítása játszik nagy szerepet a nyelvtanulási folyamatban.

A közös kutató és fejlesztő munka célja

 • az átmeneti szakaszban felmerülő tanulási nehézségek iránti figyelem felkeltése a pedagógusok körében,
 • a nehézségek feltérképezése kérdőíves kutatással és interjúmódszerrel,
 • a kapott adatok alapján tanulmány készítése és publikálása a pályázat interaktív honlapján,
 • a résztvevő országokban alkalmazott ún. “jó gyakorlatok” összegyűjtése és összehasonlítása az áthidaló feladatok és a szintfelmérés területén,
 • oktatási stratégiák, anyagok és modulok kidolgozása az alsó- és felső tagozatos tanítók és tanárok, a pedagógusképzés szakemberei és az átmenet témájában megszervezendő európai továbbképzés számára,
 • a kommunikáció javítása az alsó és felső tagozatos oktatók között az átmeneti szakasz folyamatossága érdekében,
 • egy interaktív honlap létrehozása, amelyen a nyelvpedagógus-jelöltek, a nyelvpedagógusok, a főiskolák és az egyetemek idegennyelvi nevelés módszertanát oktató tanárok, valamint a nyelvpedagógus képzések oktatói az átmeneti szakaszhoz kapcsolódó – videofilmekkel dokumentált – áthidaló feladatokat, óraleírásokat, feladatlapokat, szintfelmérési koncepciókat és szintfelmérő feladatokat találnak,
 • szakmai tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése az érintett szakemberek és leendő szakemberek részére az interaktív pályázati honlap segítségével.

A projekt eredményei

 • A nyelvtanulási eredményvizsgálat és diagnózis jó gyakorlatainak összegyűjtése és új anyagok kifejlesztése – a kidolgozott anyagok (áthidaló feladatok, oktató videofilmek és vizsgálati eszközök) folyamatosan beépülnek a nyelvpedagógus-képzés és továbbképzés koncepciójába. 
 • Ezen túlmenően az egyes partnerfőiskolák oktatói is kidolgozták oktatási moduljaikat a nyelvpedagógus-képzés részére.
 • A pályázat eredményeinek felhasználásával elkészült egy nemzetközi továbbképzési kurzus koncepciója.
 • Az interaktív honlap felépítése – a projekt befejezése utáni években is – lehetővé teszi a kiválasztott és kifejlesztett szakmai anyagok letöltését, a fórum pedig az európai szakmai tapasztalatcserét és a visszajelzéseket. Minden érintett szakmai csoport profitálhat a jól felépített honlap működéséből.  
 • Együttműködés az általános iskolákkal – az alsó- és felső tagozatos tanárok bevonása a fejlesztő munkába és a kiértékelésbe széleskörű együttműködést tett lehetővé.

További célkitűzések

 • A fejlesztő munka eredményei továbbra is elérhetők a pályázat interaktív honlapján. Azok letöltésével a jövőben is lehetővé válik a honlap anyagainak felhasználása az oktatásban és a továbbképzésben.
 • Az eredmények élményszerű továbbadása az átmenet témaköréhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzések keretében valósul meg.
 • További cél a kifejlesztett és kipróbált feladatok minél szélesebb körű elterjesztése. Célszerűnek mutatkozik egy hazai továbbképzési program akkreditáltatása a projekt témájához kapcsolódóan.

PRI-SE-CO

Partnereink