Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Pedagógusképzés a Neumann János Egyetemen

A NJE Pedagógusképző Kar csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, közösségszervező alapszakokkal várja a pedagóguspályát választó hallgatókat. Ezek az alapszakok egymással egyidejűleg is elvégezhetők, hiszen a képzési hely megegyezik, és számos tantárgy esetében van átszámítási lehetőség.

A diploma megszerzését követően a különböző szakirányú továbbképzéseinkre, kiegészítő műveltségterületi képzésekre várjuk a gyakorló pedagógusokat. Mindenki számára nyitottak és ajánljuk a nyelvtanfolyamainkat.

A Karunk erőssége a gyakorlati képzés: a hallgatók a Kar gyakorló óvodái és gyakorló iskolája mellett a város különböző bölcsődéibe, oktatási intézményeibe is járnak hospitálni, „szakmát tanulni”. A már végzett hallgatók az itt megszerzett gyakorlati tudást tartják a legfőbb értéknek mindennapi pedagógusi munkájukban.

Az idegen nyelvek iránt érdeklődők angol, német, francia nyelvet tanulhatnak, és a műveltségterületi képzés keretében felsőfokú C nyelvvizsgának megfelelő képesítést szerezhetnek angol vagy német nyelvből. Az egyetemnek, ezen belül a karnak kiterjedt nemzetközi kapcsolata van: hallgatóink rövidebb vagy hosszabb részképzésre többek között Ausztriába, Németországba, Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, Írországba és Finnországba utazhatnak, és rendszeresen fogadunk is hallgatókat az ottani társintézményekből.

A tanító szakosok érdeklődési körüknek megfelelően első év végén számos műveltségterületből választhatnak: magyar, angol, német, ember és társadalom, természetismeret, informatika, ének-zene, vizuális nevelés vagy testnevelés műveltségterületi képzés keretében bontakoztathatják ki tehetségüket. A Karon bábszakkör, színjátszó kör, énekkar, diáksport-egyesület, szakkollégium nyújt lehetőséget a tevékeny önképzésre. 

További információk a kar weboldalán: http://pk.uni-neumann.hu

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016