Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Pályázati felhívás: TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány

A TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány pályázatot hirdet az általa működtetett „A” típusú támogatási programba való felvétel érdekében. A program támogatási időszaka 2019/20. tanév második félévében, 2020. február 1-ével kezdődik és a 2020/21. tanév első félévének végén, 2021. január 31-ével zárul. A 2019/20 tanév második félévében végzős hallgatók is jelentkezhetnek a programba, esetükben a támogatás időszaka az aktuális félév

Az Alapítvány Támogatási Programja keretében a jelen pályázati kiírás alapján bekerült hallgatók számára az alábbi támogatást biztosítja:
1. havi ösztöndíjat, két nyári hónap (július, augusztus) kivételével,
2. személyre szabott fejlesztő tréninget,
3. tudományos tevékenység támogatását,
4. Tudásmenedzsment Alapítvány Érem elismerést,
5. a munkába történő beilleszkedés támogatását.


A támogatás különböző formáinak részletes leírása az Alapítvány Programjában került rögzítésre, amely az Alapítvány honlapján (www.fundatema.hu) megtalálható.
Pályázni jogosultak
A pályázaton részt vehet az a magyar állampolgár, aki
• magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll,
• nappali munkarend szerinti alapképzésen, mesterképzésen, vagy osztatlan képzésen vesz részt, valamint
• alapképzés és osztatlan képzés esetén ha az első két szemesztert sikeresen elvégezte.

Pályázat módja, benyújtandó dokumentumok
Pályázni az Alapítvány elektronikus címére (titkarsag@fundatema.hu) megküldött pályázati anyaggal lehet. A pályázat befogadásáról az Alapítvány visszaigazolást küld a pályázó elektronikus címére.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
• az Alapítvány honlapjáról letöltött és kitöltött Jelentkezési lapot,
• a Jelentkezési lapon kért adatok igazolására szolgáló dokumentumok másolatát (pl.: érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, felsőfokú oklevél, index, tanulmányi verseny oklevele stb.)
• a pályázó által kézzel, folyó írással készített Motivációs levelet,
• a pályázó nyilatkozatát, miszerint az Alapítvány Programját megismerte és elfogadta,
• a pályázó által aláírt Adatkezelési Nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk (Jelentkezési Lap, Alapítvány Programja, Adatkezelési Szabályzat/Tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat) az Alapítvány honlapjáról (www.fundatema.hu) letölthetők és ott megismerhetők.

Pályázati eljárás
A beérkező pályázatokat az Alapítvány formailag ellenőrzi, majd a pályázókat személyes beszélgetésre hívja. A benyújtott pályázati anyag és a beszélgetés alapján az Alapítvány Kurátora dönt a felvételt nyert hallgatók személyéről. Az Alapítvány a pályázat eredményéről a pályázókat elektronikus úton értesíti. Az elutasított pályázók pályázati anyagát az Alapítvány megsemmisíti. Az Alapítvány az esetleges elutasítást nem indokolja, a Kurátor döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. A felvételt nyert pályázókkal az Alapítvány Támogatási Szerződést köt. Pályázati határidők Pályázat beküldésének határideje: 2019. október 20. Személyes elbeszélgetések határideje: 2019. november 30. A jelentkezők tájékoztatása a pályázat eredményéről: 2020. január 15. A támogatási szerződések megkötési határideje: 2020. február 28.


Elérhetőségek:
levelezési cı́m: 1111. Budapest, Karinthy Frigyes út 18.
e-mail cı́m: titkarsag@fundatema.hu
telefon: +36 (1) 614-7355
web: http://www.fundatema.hu
facebook: Fundatema,Hungary
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ZzkFh8I0Ek&t=2s