Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

PÁLYÁZAT - Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európa Unió a világban

PÁLYÁZAT - Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európa Unió a világbanPÁLYÁZAT - „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európa Unió a világban" címmel egyetemek és a főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben

  1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési iránya.
  2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.
  3. Az európai egységes piac jelentősége.
  4. Az Európai Unió helyzete a Brexit népszavazás után. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai az EU27-re, az uniós intézményekre és politikákra.
  5. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság, a pénzügyi és gazdasági válság).
  6. Az EU—USA-viszony perspektívái.
  7. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.
  8. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).
A pályázat beküldésének határideje: 2017. február 28. (kedd)

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 3o évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.

A pályázat formai követelményeit a függelék tartalmazza.

A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét,
születési dátumát, postacímét (telefonszámát, e-mail-címét), továbbá annak az egyetemnek, főiskolának a megnevezését (felsőoktatási intézmény, kar, szak, évfolyam), ahol tanulmányait folytatja. Ervénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot — egy példányban — az alábbi címre kérjük küldeni:
Dr. Bárány Tibor
törvényhozási főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. kerület, Balassi Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába).

A pályázat beküldésének határideje: 2017. február 28. (kedd)
A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy — a pályaművek minőségére figyelemmel — egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:
I. helyezett 400 0 o o Ft
II. helyezett 300 0 o o Ft
III. helyezett 200 00o Ft
valamint két különdíj, egyenként 150 00o Ft
(A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából 2017 őszén kétnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2017 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.

Budapest, 2016. december 23.

kép alap forrása: sikerado.hu