Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

PK - Pedagógusképző Kar - Kecskemét

PAE Pedagógusképző KarA kar egy évszázados oktatási és félévszázados felsőoktatási múlttal rendelkezik.  Először Óvónőképző Intézetként majd Tanítóképző Főiskolaként volt a kisgyermeknevelők képzésének országos központja.  Jelenleg mintegy 1200 hallgató folytatja tanulmányait az intézményben.

Az itt végzett pedagógusok korszerű neveléstudományi felkészültséggel, innovatív szakemberekként, megfelelően árnyalt antropológiai nézetekkel támogatják és fejlesztik a gondjukra bízott korosztályt.  A kar egyik erőssége a gyakorlati képzés, amelyhez az intézmény saját gyakorló óvodával és iskolával rendelkezik, de a példás együttműködésnek köszönhetően a város közoktatási intézményei is szívesen fogadják a hallgatókat hospitálni, óvodai foglalkozásokat, illetve tanítási órákat tartani.

Az intézményben tanuló, a tanítói és az óvodapedagógusi szakmát elsajátítani vágyó hallgatóság számára lehetőség nyílik a saját speciális érdeklődési területük művelésére. A tanító szakon több műveltségi területből is választhatnak (magyar nyelv és irodalom, angol, német, ember- és társadalomismeret, természetismeret, informatika, ének-zene, vizuális nevelés).  A karon mindezeken túl bábszakkör, drámapedagógiai kör, táncegyüttes, diáksport-egyesület nyújt lehetőséget a tevékeny önképzésre.

Az óvodapedagógus és a tanító alapképzési szakok mellett két felsőfokú szakképzés (csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó, ifjúságsegítő) és hét szakirányú továbbképzési (angol nyelvű babysitter és gyermekfelügyelő; drámapedagógiai területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő; fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő; múzeumpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő; múzeumpedagógia tanítására felkészítő; német nyelvű babysitter és gyermekfelügyelő; nyelv- és beszédfejlesztő területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szak működik.

A kar többféle nyelvből különböző szinteken kínál nyelvtanfolyamokat, nyelvvizsgatréningeket az idegennyelv-tudásukat fejleszteni kívánó érdeklődőknek minden korosztályból.  Az ECL nyelvvizsga regionális központjaként

A karon a tudományterületeknek megfelelően három intézet keretében folyik az oktató-kutató munka. Ezek az Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, a Művészeti és Testnevelési Intézet, valamint az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék.

A karon folyó kutatások érintik a kisgyermekek nevelésének legkülönbözőbb területeit.  Számos elismert tudományos munka jelent meg a kar kutatóitól a képességfejlesztésről,  az anyanyelvi és idegennyelvi képességek fejlesztéséről, a gyermekirodalomról, a művészetpedagógiáról, az olvasáskutatás eredményeiről és neveléselméleti, neveléstörténeti kérdésekről. A Tanítóképző Főiskolai Karon az egyéni kutatói tevékenységen kívül az oktatók öt tudományos, művészeti műhely keretében is végeznek kutatási tevékenységet. Ezek a következők: Hely és Családtörténeti Kutatóműhely, Képességfejlesztő és kutatóműhely, Magyar Gyermekkultúra Módszertani Központ, Művészeti Műhely, Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely.

A főiskolának és ezen belül a karnak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak: hallgatóink - és nemcsak a nyelvszakosok - rendszeresen kijuthatnak külföldre, rövidebb vagy hosszabb részképzésre Ausztriába, Németországba, Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, Írországba és Finnországba, és rendszeresen vannak Kecskeméten külföldi hallgatók is az ottani társintézményekből.

A kar honlapja