Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

GK - Gazdálkodási Kar - Szolnok

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának kifejezett célja, hogy a képzési területén hallgatóit versenyképes, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő tudással vértezze fel és diákjaink a diploma megszerzése után mind belföldi, mind külföldi munkahelyen megállják a helyüket. Céljaink elérését gyakorlatias és a gazdasági életben is elismert oktatói gárda valamint európai színvonalú oktatási épület és kollégium illetve minden igényt kielégítő könyvtári és informatikai szolgáltatások segítik.

A kar jogelőd intézményei közel 50 éves múltra tekintenek vissza, az intézményünk neve 2000 óta Szolnoki Főiskola volt, mely 2016. július 1-e óta Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar névre változott. Napjainkban közel 2000 hallgatónkkal a térség meghatározó felsőoktatási intézményévé váltunk.

A NJE Gazdálkodási Kar hallgatói négy alapszak, egy mesterszak és nagyszámú felsőoktatási szakképzési szak kínálatából választhatnak. A 2009-ben elkészült a Campus új oktatási főépülete, a kollégium, a Campus (tan)Étterem és a Liget Hotel*** (tanszálloda) is a hallgatók rendelkezésére áll. Intézményünk 21. századi színvonalon tudja biztosítani az oktatók és hallgatók elhelyezését, a modern és minőségi felsőoktatás, a tudományos munka és szolgáltatás feltételeit, a város talán legszebb részén, a Tiszaligetben.

Üzleti alap- és mesterképzéseink

A Kereskedelem és marketing BA képzés célja olyan  szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. A szakot angol nyelvű képzési programmal is kínáljuk.

A Pénzügy és számvitel BA képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, a gazdálkodás tervezésére, ellenőrzésére valamint működtetésére is.

A Turizmus – vendéglátás BA képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére. A szakot angol nyelvű képzési programmal is kínáljuk.

A Nemzetközi gazdálkodás BA képzés célja olyan szakemberek képzése, akik multinacionális környezetben szervezik és irányítják a vállalkozások gazdasági tevékenységét, kezdeményezik és végrehajtják a nemzetközi tranzakciók folyamatait. A szakot angol nyelvű képzési programmal is kínáljuk.

Vállalkozásfejlesztés Msc – a mesterszakon végzettek a legkorszerűbb emelt szintű elméleti és gyakorlati elemző készséggel rendelkeznek a különböző méretű és tevékeny-ségű vállalkozások minél hatékonyabb működtetésének biztosítása érdekében. A szakot angol nyelvű képzési programmal is kínáljuk.

Felsőoktatási szakképzés
A felsőoktatási szakképzés a felsőoktatás új képzési szintje.
A képzés elvégzése után kapott oklevél felsőfokú képzettséget jelent, a munkaerő-piacon szakmai tartalmának megfelelő munkakörök, jellemzően közgazdász-asszisztensi állások betöltésére jogosít. A négy féléves képzés egyes tantárgyai beszámíthatnak az alapképzésbe, a féléves és évközi szakmai gyakorlatok is elismerésre kerülnek szakirányú továbbtanulás esetén. A rendkívül gyakorlatias képzés alkalmas azoknak a fiataloknak, akik szeretnék családi vállalkozásokban vagy egyéni vállalkozói elképzeléseik valóra váltásánál kamatoztatni tudásukat.

Szakirányú továbbképzés
Az életen át tartó tanulás filozófiájának megfelelően a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara is rendelkezik olyan képzésekkel, melyek kifejezetten a diplomások szakmai tudásának mélyítését, vagy újabb tudományterületre történő bevezetését jelenti. Szakirányú továbbképzéseinket azoknak ajánljuk, akik egy-egy jól meghatározott, szűkebb témakör naprakész ismereteit kívánják bővíteni. A szakközgazdász képzésekre közgazdász oklevéllel rendelkezők nyerhetnek felvételt, a szakreferens képzéseinkre minden más diplomával.

Tehetséggondozás
A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált regionális hatókörű kiváló tehetségpont. Feladatunk: a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás; mindezt komplex tehetséggondozási szolgáltatások segítségével végezzük el. Hallgatóink témavezetői segítséggel akár tudományos-kutatói tevékenységet folytathatnak, melynek eredményét a Tudományos Diákköri Konferenciákon mutathatják be. A legtehetségesebb hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszékek mindennapi, elsősorban oktatói és kutatói szakmai munkájába is.

Hallgatói élet
Karunk hallgatói sokat tesznek azért, hogy ne teljenek eseménytelenül az egyetemi évek. A nemzeti felsőoktatási törvénynek megfelelően a PAE Gazdálkodási Karon is működik a hallgatók által demokratikusan választott testület, a Hallgatói Önkormányzat. A HÖK tevékenységének is köszönhetően a Kar tartalmas és színes diákélettel, a szabadidős tevékenység számtalan formájával kínál lehetőséget, hogy a hallgatók ne csak megfelelő szakmai felkészültséggel, de szoros baráti, emberi kapcsolatokkal is „felvértezve” léphessenek a munkaerőpiacra. Kiemelkedő és hagyományos hallgatói rendezvénynek számítanak az elsőévesek számára szervezett Gólyatábor, és a Gólyabál, az évről-évre nagy látogatottságnak örvendő hallgatói napok (régen SZOFI napok) – vagy akár a végzősök számára és általuk szervezett Végzős Bál. Ezek mellett kedveltek az intézmény munkatársai, oktatói által szervezett tanulmányi, szakmai kirándulások, bor és/vagy raftingtúrák valamint a sí táborok is.

Nemzetközi képzés - ERASMUS+
A PAE Gazdálkodási Kara elkötelezett nemzetközi kapcsolatai és inspiráló nemzetközi hallgatói környezete fejlesztésében. E folyamat eredményeképpen számos lehetőség várja a külföldi tapasztalatokra és nemzetközi tanulási élményekre vágyó érdeklődőket.

Ízelítő kínálatunkból:

 • Magas óraszámban két idegen nyelv oktatása
 • Alap- és mesterképzéseink angol nyelven történő oktatása
 • ERASMUS+ hallgatói mobilitásban részvétel
  (részképzés és szakmai gyakorlat)
 • ERASMUS cserediákokkal nemzetközi élmények szerzése, nyelvtudás fejlesztése
 • ERASMUS vendégoktatók előadásai
 • International Club keretében idegen nyelvű estek
 • Nemzetközi hallgatói projektmunkák
 • Szakmai kirándulások multinacionális vállalatokhoz
 • Nemzetközi konferenciák

A Gazdálkodási Kar honlapja

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016