Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Ösztöndíj lehetőségek az egyetemen

A Neumann János Egyetemen nyújtható ösztöndíjakról a Neumann János Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik. A Szenátus minden évben dönt a nappali-, levelező-, távoktatás tagozaton tanulmányaikat megkezdő hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról. Ezt a szabályzatot minden első évfolyamos hallgató az Intézményi Tájékoztató mellékleteként megkapja.

 

Ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj az első tanév II. félévétől kezdődően egy-egy tanulmányi félévre adható. A hallgatók tanulmányi ösztöndíját a Kari Diákjóléti Bizottság határozza meg, a szabályzatban rögzített elvek alapján.

Szociális ösztöndíjra, az arra szociálisan rászoruló, nappali tagozatos állami ösztöndíjas finanszírozású alapképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

rendszeres szociális ösztöndíj egy képzési időszakra biztosít havi járandóságot. A hallgatónak a szociális ösztöndíjat kérelmeznie, rászorultságát pedig igazolnia kell. A rendkívüli szociális ösztöndíj kérelem alapján megítélt egyszeri juttatás, mely a hallgató szociális helyzetében váratlanul bekövetkezett romlás enyhítésére szolgál.

Egyetemünk Gazdaságtudományi Kara (GTK) további egyedülálló lehetőséget biztosít a GTK alapszakjain a képzési költségek 50%-os csökkentésére, a  GTK ECO ösztöndíjprogram segítségével. Ennek részletei a jobb oldalon található hivatkozás alatt elérhetőek.