Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Oktatóink a „Robotika óvodától egyetemig” elnevezésű konferencián

A kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 2017. április 8-án megrendezi robotika témájú tehetségnapját, melyen többek között két egyetemi oktatónk is tart majd előadást.

Dr. Lukács Pál a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Járműtechnológia tanszékvezetője

„Hogyan tegyük trendivé a természettudományos tárgyakat az óvodától az egyetemig?” címmel tartja előadását 10.00-tól 13.15-ig a Plenáris program keretében.

Előadásának tartalmi összefoglalója: Az elmúlt évtizedekben jelentősen leértékelődött a természettudományos tárgyak szeretete, tisztelete Magyarországon. Az oktatási rendszer alsóbb szintjeiről a fiatalok egyre hiányosabb tudással kerülnek fel az egyetemekig, ahol jelentős felzárkóztató tevékenységre van szükség az elmaradt ismeretek pótlására. Az ország gazdasági fejlődéséhez, a jövőbeli trendekhez való megfelelő igazodáshoz feltétlenül szükség van a matematika, fizika, kémia, egyéb természettudományos tárgyak újbóli megszerettetésére. Az előadás megpróbálja számba venni azokat a szükséges lépéseket, amelyek okvetlenül szükségesek a rendszer jelenlegi működésének átalakításához, a természettudományos oktatás újbóli trendivé tételéhez.

A szakmai előadások között szerepel majd Dr. Pásztor Attila is, aki szintén a GAMF Karunk oktatója, előadásának címe: „Innovatív eszközökkel és módszerekkel támogatott programozás oktatás rövid és hosszú távú hatásvizsgálata”.

Előadásának tratalmi összefoglalója: A prezentáció azt mutatja be, hogy milyen új eszközöket és módszereket használunk a Pallasz Athéné Egyetem GAMF karán a kezdők programozás oktatásában. Bemutatom, hogy milyen negatív hatásokkal kell megküzdeniük a kezdő programozást tanuló hallgatóknak. A tapasztalatokat összevetettem a hasonló témában, külföldön lezajlott kísérletek eredményeivel. A negatív hatások „kiküszöbölésére” a programozás tanulás hagyományos módszerei mellett új eszközöket is használunk, mint a programozható RCX, NXT és EV3 robotokat, valamint szakítva a behaviorista oktatási módszerrel, óráinkon konstruktív oktatási módszerként a projektoktatást is bevezettünk. Egy tanítási szemeszter után azt mértük, hogy milyen hatással használhatóak fel a megváltozott tanulási környezetben a robotok, s az eredményesebb tanulási-tanítási folyamathoz társított tanítási stratégiák, tanulásszervezési módok, munkaformák és eszközök milyen hatással voltak a tanulók alapvető programozói tudására és készségeire, hogyan változtatták meg a tantárgy iránti attitűdöket, a programozási énképet, mint tanulási motívumot. A kutatást ugyanazon a mintán folytattuk két év múlva is, vizsgálva, hogy hosszútávon milyen előnyök származhatnak az új eszközök és módszerek alkalmazásából.

forrás: http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/konferencia/