Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Oktatási képzési információk

Felsőoktatási szakképzések a Neumann János Egyetemen

Oktatási képzési információk Létrehozva: 2016.08.28 21:21 módosítva: 2017.11.13 11:36

TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELIRŐL

 Jelentkezés feltétele: A felvételi eljárás évében vagy korábban szerzett érettségi bizonyítvány.

Jelentkezés módja: Elektronikusan jelentkezhet az „e-felvételi” oldalon a felvételi eljárási díj egyidejűleg való átutalásával.

További tájékoztatást itt talál az e-felviteliről: http://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli

Vagy jelentkezhet írásban a „Felsőoktatási felvételi jelentkezési lap” formanyomtatvány kitöltésével és az ehhez mellékelt készpénz-átutalási (csekk) befizetésével.

Teljes körű útmutatást talál a „Felsőoktatási felvételi tájékoztató” című kiadványban vagy annak elektronikus változatában a www.felvi.hu oldalon.

Jelentkezés határideje a szeptemberben induló képzésekre: minden év februárjában az „általános” felsőoktatási felvételi eljárás keretében. (2018. február 15.)

Felvételi követelmény: bármely két érettségi tárgy 

A 2018. szeptemberében induló képzések esetében minimum 240 pontot kell szereznie a jelentkezőknek a felvételin. Az egyes intézmények, egyes szakjain a ponthatár természetesen ennél lehet magasabb. 

Pótfelvételi: Akik februárban nem jelentkeztek vagy jelentkeztek, de felvételt nem nyertek az általános felvételi eljárás keretében azok „pótfelvételi” eljárásban vehetnek részt. A pótfelvételi eljárás várhatóan július végén kerül meghirdetésre a www.felvi.hu oldalon. Az eljárás során csak egy felsőoktatási intézménybe, csak egy képzésre és csak önköltséges helyekre lehet jelentkezni!TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL

A képzés hossza: 2 év (4 félév)

A képzés költségei: aki nem jut be államilag finanszírozott helyre, az aktuális meghatározott önköltséget kell fizetnie (megtalálható az aktuálisan meghirdetett szakoknál)

A képzéssel megszerezhető végzettség: szakmai oklevél

A felsőoktatási szakképzés előnyei:

 • Hogyha Ön a középiskolai tanulmányait tovább kívánja bővíteni, itt a helye az intézményünkben.
 • Hogyha Ön felsőoktatási tanulmányokat kíván folytatni, de még ez az elhatározása nem elég erős felsőoktatási szakképzéseink keretében kipróbálhatja magát és intézményünket.
 • Hogyha az Ön pontszámai nem érik el az alapképzés felvételi pontszámát ne keseredjen el! Javasoljuk, hogy vegyen részt felsőoktatási szakképzésünkben melynek elvégzésével Ön plusz felvételi pontszámokhoz juthat, így megalapozva továbbtanulását alapszakjainkon.
 • Két év alatt elsajátíthat egy gyakorlatorientált szakmát.
 • Minőségi oktatásban vehet részt, ahol főiskolai oktatók fejlesztik képességeit, kompetenciáit.
 • Főiskolai polgárrá válásakor (sikeres felvételi után) intézményünk összes szolgáltatását igénybe veheti.

 


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÓK

Felsőoktatási szakképzésre a 2017-es felvételi eljárásban az a jelentkező vehető fel, akinek a felvételi pontszáma eléri a 240 pontot. Ebbe a jogszabályi minimum pontszámba az emelt szintű érettségiért járó többletpontok beszámítanak, de a más jogcímen adható többletpontok nem! A felvételi pontok a középiskolai utolsó két év végi, valamint az érettségi bizonyítványban található eredményeiből kerülnek kiszámításra. Itt kaphat segítséget felvételi pontjai kiszámításához.

Szállás: Csak „nappali” munkarendű hallgatók számára, kollégiumi felvételi pályázattal lehetséges a szálláshoz jutás. A Kollégiumról további információ itt található.

Utazási kedvezmény: A Diákigazolvány használattal igénybe vehető utazási kedvezmények biztosítottak. Bővebb tájékoztató itt található.

Ösztöndíjak: „Tanulmányi” ösztöndíj – csak nappali munkarendű hallgatók nyerhetik el pályázat alapján. „Felsőoktatási” ösztöndíjak nyitottak az intézmény minden hallgatója számára, pályázat alapján nyerhetők el. Olvasson tovább erről itt!

Tovább

Mesterképzés a Neumann János Egyetemen

Oktatási képzési információk Létrehozva: 2016.08.28 21:06 módosítva: 2018.01.05 10:15

Általában a mesterképzésről

Képzési szintek

A bolognai folyamat során Magyarországon 2006-ban vezették be a felsőoktatásban a többciklusú képzést. Ennek megfelelően a felsőoktatásba lépők először az alapképzésben vesznek részt függetlenül attól, hogy az intézményt főiskolának vagy egyetemnek nevezik. Az alapképzést követően folytathatják a hallgatók a mesterképzéssel, majd a doktori képzéssel.

A mesterképzés célja

A mesterképzésben (master) a szakmai specializálódásra, elmélyültebb tudás megszerzésére van lehetőség.

Jelentkezés

Mesterszakra valamelyik alapképzés elvégzése után vagy legalább azzal egyenértékű, főiskolai diplomával lehet jelentkezni. A hallgató mesterszinten az általa elvégzett alapszakkal azonos vagy attól eltérő területen is folytathatja tanulmányait.

A mesterképzésre a központi felsőoktatási felvételi eljárásban kell jelentkezni, a szeptemberben induló képzésre február közepéig. A jelentkezés feltétele a diploma vagy a felvételi eljárás alatt kézhez kapott diploma. A mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük a választott intézményben, az ott megadott témakörök alapján.

Időtartam

A mesterképzés általában 4 féléves.

A mesterképzés ajánlható, ha a hallgató      

 • az alapképzésben szerzett tudását szeretné elmélyíteni,
 • ha a tudomány területén szeretne eredményeket elérni,
 • ha vezetői ambícióit egy magasabb szintű végzettséggel is szeretné  alátámasztani.       

A mesterképzéseinkbe való belépés általános feltétele:

A jelentkezőknek az alapvégzettségükben legalább 84 kredit értéknek kell meglennie a felsőoktatási törvényben meghatározott ismeretkörökből. A  mesterképzésbe  való  felvételhez azonban elegendő ezen ismeretekből 60 kredit, a még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan az intézményünkben – a záróvizsgáig - meg lehet szerezni.

2016-ig a 40 év feletti diplomások nyelvvizsga nélkül is felvételt nyerhetnek a képzésekre. Egyéb esetben a felvétel feltétele egy középfokú ‘C’ típusú nyelvvizsga megléte.

Tovább

Alapképzések a Neumann János Egyetemen

Oktatási képzési információk Létrehozva: 2016.08.28 18:53 módosítva: 2019.08.07 09:18

Mit kell tudni általában az alapképzésről?


Képzési szintek

A bolognai folyamat során Magyarországon 2006-ban vezették be a felsőoktatásban a többciklusú képzést. Ennek megfelelően a felsőoktatásba lépők - amennyiben diplomát szeretnének -  először az alapképzésben vesznek részt, függetlenül attól, hogy az intézményt főiskolának vagy egyetemnek nevezik. Az alapképzést követően folytathatják a hallgatók a mesterképzéssel, majd a doktori képzéssel.

Az alapképzés célja

Az alapképzést (bachelor)  biztosító első ciklus olyan a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, amelyekkel a végzés után az alapdiplomával rendelkezők el tudnak helyezkedni. Az alapszakok ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújtanak ahhoz, hogy a hallgató tanulmányait a mesterképzésben folytathassa.

Jelentkezés

Az alapszakokra a központi felsőoktatási felvételi eljárásban kell jelentkezni annak szabályai szerint (határidők, pontszámítás). Minden egyes szakon meghatározott, hogy a felvételhez mely tárgyak érettségi eredményei számíthatók be. Ennek alapján kell a kötelező tárgyak mellett a szabadon választható tárgyakból az érettségire jelentkezni.
A jelentkezés feltétele a 2018 szeptemberében induló képzésekre: 280 pont. (Nem emelkedett a tervezett 300 pontra.)

Időtartam

Az alapképzés időtartama a képzéstől függően 6-8 félév.

Munkarend

Az egyes intézmények az egyes szakokon hirdethetnek nappali és levelező munkarendű képzést is. Ezt az intézmények mindig az aktuálisan meghirdetett  szakokról szóló tájékoztatóban teszik közzé.

A Neumann János Egyetem alapképzésében olyan diploma szerezhető,

 • amellyel a mesterképzés elvégzése nélkül is jól boldogulnak a végzettek köszönhetően az erős gyakorlati képzésnek,
 • amely biztos gyakorlati és elméleti alapokat ad a tanulmányok folytatásához a mesterképzésben.
Tovább

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016