Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Milyen ösztöndíjakra, támogatásokra pályázhattok hallgatóként?

Szeptemberben kezditek az egyetemet, főiskolát, de nem tudjátok, milyen támogatásokra és ösztöndíjakra pályázhattok? Cikksorozatunkban ezeket vesszük sorra. Első rész: rendszeres szociális támogatás.

A rendszeres szociális támogatásra – vagy ahogy mindenki emlegeti: a szoctámra – minden félévben újra kell pályázni. A támogatási kérelem elbírálásakor figyelembe veszik többek között a hallgatók lakhatási körülményeit, állandó lakhelyének távolságát az egyetemtől/főiskolától, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotot stb. Ezek alapján pontokat kapnak a pályázók – végül azoknak ítélik meg a szociális támogatást, akik elérik az adott félévben meghatározott (intézményenként, karonként eltérő) minimumponthatárt.

Fontos, hogy rendszeres szociális támogatásra csak azok az egyetemisták, főiskolások pályázhatnak, akik teljes idejű, nappali képzésen tanulnak, a pályázás félévében aktív státuszúak (vagyis bejelentkeztek az adott szemeszterre), és államilag támogatott formában tanulnak (vagy államilag támogatott formában kezdték meg tanulmányaikat, és a megkezdett féléveik száma alapján jogosultak lennének még az államilag támogatott képzésben való részvételre).

Több kategóriát határoznak meg a felsőoktatási intézmények, a szociális támogatás összege is attól függ, melyik kategóriába sorolnak egy-egy hallgatót: a legmagasabb összeggel azok számolhatnak, akik szociális helyzetük alapján jogosultak a támogatásra, emellett fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak vagy halmozottan hátrányos helyzetűek vagy családfenntartók vagy nagycsaládosok vagy 25 évnél fiatalabb árvák. Ők a hallgatói normatíva legalább 20 százalékát megkapják havonta (a hallgatói normatíva összege jelenleg 128 520 forint, vagyis a havi összeg minimum 25 704 forint).

Ennél valamivel alacsonyabb összegre számíthatnak azok, akik szintén jogosultak a szoctámra, és emellett hátrányos helyzetűek, gyámságuk nagykorúságuk miatt szűnt meg vagy 25 évnél fiatalabb félárvák – ők a hallgatói normatíva legalább 10 százalékát megkapják havonta, vagyis 12 852 forintot. Van egy „egyéb” kategória is, akik jövedelmi és egyéb helyzetük miatt szintén jogosultak a támogatásra, de egyik fenti kategóriába sem tartoznak – ők a hallgatói normatíva minimum öt százalékát kapják meg.

Fontos: 2020-ban a hallgatói normatívát 166 600 forintra emelik, vagyis a rendszeres szociális támogatás összege is magasabb lesz.

Forrás: www.eduline.hu

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016