Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

LEZÁRULT A NEUMANN JÁNOS EGYETEM DICO+ ERASMUS KA2-ES STRATÉGIAI PARTNERSÉGI PROJEKTJE

A 2018-1-FR01-KA201-047904 számú nemzetközi Erasmus+ projekt – ahogy azt nevében is hordozza: DICO - Dispositifs Inclusifs de COopération – a kooperatív tanulás kutatására irányult.

A 3 éves projekt hosszútávú célja az, hogy segítse mind az alapképzésben, mind a továbbképzésben a tanári munkát – innovatív együttműködési gyakorlatok osztálytermi kialakítása révén.

Egy olyan 3 éves projekt zárult le 2021. augusztus 31-ével, mely nemzetközi projektben 7 résztvevő ország, közel 70 európai iskola és mintegy 1800 partner dolgozott együtt: francia, spanyol, olasz, litván, román, holland és magyar pedagógusok és tanárjelölt kollégák.

A projekt múlt évre tervezett nemzetközi találkozói a COVID-helyzet miatt nem valósulhattak meg, ám a zárókonferenciára 2021. július 5-9-e között Córdobában sor kerülhetett. A záróesemény plenáris ülésén a Neumann János Egyetem képviseletében Dr. Szabó Ildikó előadást tartott, Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva pedig a délelőtti modul elnöki feladatait látta el. Spanyolországban az NJE posztere is bemutatásra került.

A tanárok és pedagógusképző intézmények munkáját segíti majd a projekt keretében elkészített bibliográfia-gyűjtemény (3 témakörben: lesson study, inclusion és cooperative learning), melynek összeállításában az NJE szintén jelentős részt vállalt.

A projektmunka mintegy megkoronázása az a 12 órás képzési modul, melynek elkészítése teljes egészében a Neumann János Egyetem feladata volt. A képzési modul nappalis hallgatók számára a tanítóképzés részeként lehet egy modul, de felhasználható pedagógus-továbbképzési modulként, illetve a Common Mention részeként a francia, spanyol és a magyar fél Erasmus csereprogramjában MA részképzés moduljaként is hasznosulhat. A partnerekkel való egyeztetést követően a tartalmi elemek az utolsó, Córdobában megrendezett Transnational Meetingen kerültek elfogadásra. A végső változat kerül a projekt honlapjára és a végső projektbeszámolóba is.

 

A projekt összes produktuma a DICO+ honlapján már elérhető: http://pod.dicoplus.eu/

 

Projektadatok:

A projekt száma: 2018-1-FR01-KA201-047904

A projekt koordinátora:

Projektpartnerek: