Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Lezárt Európai Uniós projektek - Kecskemét

Európai Uniós projektek

LEZÁRULT PROJEKTEK 

cím, azonosítószám időtartam teljes költségvetés intenzitás önrész
KEHOP-5.2.11-16-00091 - Fotovoltaiukus rendszerek kialakítása a Neumann János Egyetem Kecskeméti Karain 2017.05.11-2017.11.17.               133 646 341 Ft 100% 0
EFOP-4.1.3-17-2017-00044 - A tanulást segítő terek infrastruktúrális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában 2017.08.01-2018.10.31.               149 995 598 Ft 100% 0

 

Cím, azonosítószám Időtartam        Teljes
költségvetés        
(Ft)

In-ten-zitás
(%)

Támogatási összeg              

 Smart technológiák fejlesztése a hightech iparágak támogatására
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0002

2015.04.01-2015.11.30.

74.998.800 Ft.

100

74.998.800 Ft.

A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán 

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012 

 2015.04.15-  2015.10.31.  59.607.800 Ft  100 59.607.800 Ft   

Gyakorlat-orientált képzési helyek kialakítása a duális oktatás támogatására, az oktatók, hallgatók innovációs képességének növelésére a kiemelt járműipari térségben, a Kecskeméti Főiskolán

TIOP-1.3.1-14/1-2015-0004

 2015.03.01-  2015.11.30  463.458.000 Ft  100  463.458.000 Ft

A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán

TÁMOP 4.2.1C-14/1/KONV-2015-0011 

(konzorciumvezetőként)

2015.02.02- 2015.10.31.  569.389.179 Ft   100 569.389.179 Ft 

 A Szolnoki Főiskola és a Kecskeméti Főiskola műszer- és laborfejlesztése a műszaki gyakorlati oktatás és K+F+I  tevékenységek minőségi fejlesztése érdekében

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005

(konzorciumi tagként)

 2014. 09.30-
 2015. 11.15 
 1.328.936.566 Ft/
582.039.319 Ft
 100  582.039.319 Ft

A kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában

TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019

(konzorciumvezetőként)

 2014.01.04-  2015.10.31.  470.909.215 Ft   100  470.909.215 Ft 

Mentor(h)áló 2.0 program 

 TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008

(konzorciumi tagként)

 2014.01.01-
 2015.10.31.
 6.243.500 Ft  100  6.243.500 Ft

 Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások

 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012

 (konzorciumi tagként)

 

 869. 701. 757 Ft/ 
 48. 470. 137 Ft

 100

 48.470.137 Ft

 Járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és    hegeszthetőség témaköreiben

 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029

 (konzorciumi tagként)

 

 473. 330. 880 Ft/ 
  53. 718. 836 Ft

 100

 53.718.836 Ft

  ST- „Smarter Transport” - Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása

 TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0012

 (konzorciumi tagként)

 

 999. 976. 657 Ft/ 
 174. 998. 208 Ft

 100

 174. 998. 208 Ft

 SG -Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák kidolgozására  és piaci bevezetésére

 TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004

 (konzorciumi tagként)

 

 49.998.248 Ft

 100

 49.998.248 Ft

 A jövő vízgazdálkodási agrármérnökei

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016

 (konzorciumi tagként)

 

  67.860.000 Ft

 100

 67.860.000 Ft

 Innovatív hálózatkutatás a közösségi közlekedés információi alapján

 GOP-1.1.1-11-2012-0173

 (konzorciumi tagként)

 

 160.200.000 Ft

 100

 160.200.000 Ft

 Inklúziós szemlélet fejlesztése együttműködésben az óvodától a munka világáig

 TÁMOP-3.4.2.A-11/2

 (konzorciumi tagként)

 

 30.000.000 Ft/
  8.541.250 Ft

 100

   8.541.250 Ft

         
Cím, azonosítószám Időtartam       Teljes költségvetés         (Ft)

Inten-zitás (%)

          Önrész              

Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002

(konzorciumi tagként)

   157.244.408 Ft 100 0

Ágazati felkészülés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

 (konzorciumi tagként)

   182.122.400 Ft 100 0

Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004

 (konzorciumi tagként)

   300.000.000 Ft 100  0

SportMIX - sportfejlesztés a Kecskeméti Főiskolán

TÁMOP-4.1.2.E-13/1-KONV-2013-0005

2013.07.01 – 2015.06.30. 23.513.100 Ft 100 0

Tudó-sok(k) - a tudományos eredmények elismertetése és népszerűsítése a   Kecskeméti Főiskolán és a Dél- Alföldi Régióban

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0043

2013. 01.01-2014.12.31.  141.352.806 Ft  100   0

„Tudásdepó-Expressz” a Kecskeméti Főiskolán
„Értő olvasás – piacképes tudás” – szolgáltatásfejlesztés a szövegértés és a digitális korszerűsítés területén az élethosszig tartó tanulás érdekében a Kecskeméti Főiskolán

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0037

2012. 09.01-2014.02. 28.  28.172.945 Ft  100  0

Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán

TIOP 1.3.1-10 /1-2010-0003

2011.04.01 – 2012.12.31  1.415.396.341

 95

 1.344.626.523

Komplex szervezetfejlesztés, a munkaerő-piaci és a nemzetközi alkalmazkodóképesség növelése a Kecskeméti Főiskolán

TÁMOP-4.1.1.A- /10/1/KONV-2010-0015

2010.05.01 - 2012.07.31  512 814 378

 95.00

 25 640 719

Egységesített jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018

2010.04.01 - 2012.03.30 52 270 500 94.65 2 796 472

"Tudásdepó-Expressz" A Kecskeméti Főiskolán

"Olvasás, érték, korszerűség" - informális és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében - a Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét egyes közoktatási intézményeiben

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0050

2010.03.01 - 2012.02.28 28 251 000 100.00 0

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005

2010.07.01 - 2011.12.30  13 866 034  80.00  2 773 207

Műszaki-természettudományi tudásbázis infrastruktúrájának fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán

TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0003

2009.04.01 - 2011.11.30 A 2 080 025 997 A 93.32 A 138 945 737
B 499 899 251 B 100.00 B 0

Modern hallgatói és intézményi szolgáltatás - versenyképes főiskola

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0018

2009.12.01 - 2011.11.30 287 227 047 90.00 28 722 705

Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-Alföldi Régióban

TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002

2009.08.01 - 2011.07.31 147 810 730 83.33 24 640 049

Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái

TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0005

2009.10.01 - 2011.09.30 143 296 150 85.00 21 494 423

XXI. századi multimédiás gyakorló iskola

TIOP-1.1.1-07 /1-2008-1060

 2011.01.01 - 2011.08.31  15 453 431  100.00  0

Speciális járműgyártási szakirány (Automobil Produktion) részleges német nyelvű digitális technikára alapozott korszerű tananyagának kidolgozása, a gépészmérnök BSc képzés keretén belül, járműipari igényekre alapozva

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0007

 2010.03.01 - 2011.08.31  48 314 000  80.00  9 662 800

Kecskeméti Főiskola 103. jelű kollégiumában létesülő napkollektoros használati melegvíz készítő rendszer telepítése, üzembe helyezése

KEOP-4.2.0/A/09-2010-0034

 2010.06.01 - 2010.10.31  26 659 998  100.00  0

 Az Alföldi Térség autóipari beruházásainak lokális beágyazottságát elősegítő technológia és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán

TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0006

 2010.01.15 - 2011.07.15  319 350 175  89.76  32 701 458

 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése

TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0002

 2010.07.01 - 2011.04.30  40 498 818  100.00  0

 

Fejlesztések, projektek