Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Kutatási témák

A Településmarketing és Geostratégia Tudásközpont
kutatási és kutatási transzfer tevékenysége
2021

Kutatási tevékenység
Kreativitás földrajzi eloszlása
A kutatás kiterjed a Kárpát –medence egészére, a magyarok lakta régiókra. 1870-től beszerezhető területi
statisztikai adatok által korreláltatja a társadalmi kreativitást az ismert magyar feltalálók, tudósok és
művészek születési helyeivel, földrajzi információs rendszer alkalmazásával. A kutatás eredményeit
regionális videósorozat prezentálja.


Magyar geostratégia
A 21. században a hálózatok által megváltozó világgazdasági erővonalak feltárása elengedhetetlen
iránytű egy-egy ország külgazdaságának sikerében, különösen, a nyílt gazdaságú országok esetében.
Ez a kutatás a magyar külgazdasági esélyek feltárására koncentrál a 21. század elején a kialakult
hálózatok korában egyfelől, másfelől – elsőként – a „víruskorszak” geostratégiájának a feltárását célozza
meg.


Helymarketing (ország, régió, település)
A Kárpát-medence magyarlakta régióiban és Magyarországon az egyes települési dimenziókhoz tartozó
településmarketing stratégiák kidolgozása a kutatás eredménye. Településméretenként etalonok
készülnek a hely auditálására, a belső, külső, partner és szakmai imázs mérésére, alakítására és a
márkázásra. Mindezzel önkormányzati feladatot készít elő, amely a településarculati kézikönyveken
túlmutatva településmarketing stratégiák kidolgozását és alkalmazását célozza meg. A kutatás tovább
gondolása – országos szinten – a magyar országimázs és az Anholt-féle jó ország index témakörében a
magyar szereplést és annak külgazdasági hozományát segíti elő.


Magyar örökségmenedzsment
A kutatás egyrészt a virtuális valóság alkalmazásával felépíti Magyarország különféle nemzeti értékeinek
és hungarikumainak a tárházát, több nyelven bemutatva az egyes értékeket, másrészt a különböző
generációk számára game alkalmazásokkal kísért megismertető, tanuló alkalmazásokat dolgoz ki és
publikál az online térben.


Kecskemét városmarketing – mentor szerep
A Tudásközpont jószolgálati tanácsadói minőségben részt venne Kecskemét MJV városmarketing
stratégiájának kidolgozásában és a helyi településmarketing tevékenységet figyelemmel kísérve
tanácsadói szerepet szeretne betölteni.

A fenti kutatásokba – lehetőség szerint – az NJE oktatóit-kutatóit is szeretné bevonni a Tudásközpont.

Mivel a Tudásközpont portfóliója oktatási tevékenységet is tartalmaz, adott a lehetőség nyílik, hogy a
választható tantárgyaiban a lehető legkevesebb átfutási, transzfer idővel tükröztesse kutatási
eredményeit.


Kutatási transzfer: Oktatási tevékenység
(Új, összkari BA szabadon választható BA tantárgyak a Tudásközpont gondozásában)


Mitől jó egy hely? – városmarketing és országmárka
(Tartalma: település- és országmarketing)


Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó ismerete az alábbi témákban és az
azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretében: a települési, regionális és országos
tőkevonzás stratégia-alkotása, a „hely eladásának” folyamata, ebben az önkormányzatok és az állam
szerepe, az imázsformálás és a márkázás módszerei, a hely piacának szegmentálása és az „eladás”
eredményének értékelése. Az előadások témái: a „jó” országok rangsora; városmarketing –
településmarketing: a hely auditálása, a piacszegmentáció, a vevőkör sorrendje és fontossága, az imázs
formálása, a márkázás, a település eladásának eredménye, a marketingstratégia alkotása;
turizmusmarketing és turizmusföldrajz. Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév (2021. február 1.)
Tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Tamás rektor.


A mi bolygónk – a 21. századi világunk megismerése
(Tartalma: világgazdaság és geopolitika)

Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó ismerete az alábbi témákban és az
azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretében: a nagyhatalmak gazdaságpolitikai
irányvonalai, és ebben a magyar gazdaságpolitika alkalmazkodási lehetőségei. A kialakítható
külgazdasági stratégiák. A 21. századi infokommunikációs forradalom által átalakított világ gazdaságitársadalmi
erőviszonyai és erővonalai. Az előadások témái: a 21. század kihívásai, úgy, mint
fenntarthatóság, klímaváltozás, technológiai robbanás; a 21. század földrajzi felfedezései – földrajz és
technológia; geopolitika és világgazdaság; Magyarország szerepe és helye a 21. századi világtérképen;
kulturális kihívások – világkép és értékrend; a „nagy korszakváltás.” Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév
(2021. február 1.) Tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Tamás rektor.


Magyarok a világ élvonalában – világraszóló magyarok
(Tartalma: nemzetstratégia és örökségmenedzsment)

Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó ismerete az alábbi témákban és az
azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretében: a magyar nemzeti értékek ismeretének és a
kreativitásnak az összefüggése, a nemzeti értékek menedzsmentje, a helyi értéktárak működtetése, és
azok szerepe a településmarketing auditjában; az országmarketing jelentősége. Az előadások témái: a
magyar értékrend; a boldogságatlasz és a nemzeti bruttó boldogság; életközpontú világrend; érték- és
nemzetstratégiák a világban; magyar nemzetstratégia; mit adtak a magyarok a világnak (magyar
felfedezők és találmányok); a magyar értékek (hungarikumok, magyar unikumok). Bevezetése: 2020/21.
tanév 2. félév (2021. február 1.) Tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Tamás rektor.


Európa- és magyarságismeret – Európa földrajza

Az európai országok és régiók természeti földrajzának, gazdaságának, társadalmának,
közigazgatásának, közlekedésének, kultúrájának, turizmusának, piacainak a megismerése. Tervezett
bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév.

A túlélés művészete – a világ regionális gazdaságföldrajza
A világ országai és régiói természeti földrajzának, gazdaságának, társadalmának, közigazgatásának,
közlekedésének, kultúrájának, turizmusának, piacainak a megismerése. Tervezett bevezetése: 2021/22.
tanév 1. félév.


A modern világ útvesztője – geopolitika


A külgazdaságot, a külgazdasági lehetőségeket a magyar külgazdaság szempontjából befolyásoló
tényezők megismerése. A politika, a gazdaság, valamint a földrajzi adottságok szerepének megértése.
Tervezett bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév.


Felnőttképzés

Településgazdálkodási Akadémia

A Corvinus Egyetemen 2016-ban – Tózsa István és Jeney László docens által -- kidolgozott és akkreditált,
de eddig soha el nem indított két féléves felnőttképzési, szakképzési program, melynek az NJE-n történő
elindítását a Tudásközpont szeretné tervbe venni. Tartalmazza a települések fejlődési
törvényszerűségeinek a megismerését, az urbanizáció folyamatának értékelését és a
településfejlesztéssel és rendezéssel való összehangolását. Tartalmazza az önkormányzatok
feladatellátását, szakigazgatási tevékenységeit és gazdálkodási sajátosságait, valamint az
önkormányzatok jogállását és a településfejlesztéshez hozzájáruló fakultatív feladatainak ismertetését.
Ezt az „Akadémia” egy másik képzésének az NJE-n való bevezetése egészítené ki, egy Városmarketing
felnőttképzéssel. Ezt, a Tudásközpont egyik munkatársa, Piskóti István professzor vezette be a Miskolci
Egyetem felnőttképzési rendszerébe, és így viszonylag könnyen lenne indítható az NJE-n is.

Tudományos élet