Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Küldetésnyilatkozat

Az intézmény célja, hogy hosszútávon megfeleljen egy európai felsőoktatási intézmény számára kitűzött legfontosabb feladatoknak: a korszerű oktatásnak, a tudományos kutató, fejlesztő és innovációs (K+F+I) tevékenységnek, a technológia-transzfernek és szolgáltatásnak. […] Az alkalmazott tudományok egyetemének értékrendjében a szakmai elhivatottság, a hallgatóközpontúság, az etikus, humánus magatartás, a minőség, valamint a hatékonyság, felelősség és megbízhatóság jelentik a legfontosabb tényezőket. Az intézmény kiterjedt kapcsolatrendszere, együttműködési készsége, eddigi eredményei garanciát jelentenek arra vonatkozóan, hogy a magyar felsőoktatás stratégiai céljainak megfelelően versenyképes tudással, a munkaerőpiac által elvárt és visszaigazolt kompetenciákkal rendelkező, felkészült szakembereket bocsásson ki.

Az egyetem az alföldi régió meghatározó oktatási, tudományos, kutatásfejlesztési központja. A duális képzés valamennyi releváns képzési területre történő kiterjesztésével, stabil gazdasági beágyazottsággal, a munkaerőpiac és az ipar K+F+I igényeinek az eddiginél adekvátabb kielégítésével és a gyakorlati képzés fejlesztésével összhangban a duális képzés magyarországi módszertani központjává kíván válni.