Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG9/2016. - VILLANYSZERELŐ - 2016. 11. 02.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Szolnoki Gazdasági-Műszaki Iroda

villanyszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti Sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Épületüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Épületvillamossági hálózatok és berendezések karbantartási, villanyszerelési munkáinak elvégzése. Elektromos rendszerek felügyelete, meghibásodások azonnali javítása. A villanyszerelési munkák mellett egyéb karbantartói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) ,valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő,
 • villanyszerelő szakképesítés
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat
 • tűzvédelmi szakvizsga
 • erősáramú berendezés szerelő

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • szakmai hozzáértés, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. november 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Csaba mb. irodavezető nyújt, a 06/56/511-750/3704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: villanyszerelő.
 • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szolnoki Gazdasági - Műszaki Iroda, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti Sétány 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerben foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pae.hu, www.gk.uni-pae.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016