Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG5/2016. - jogász - 2016. 10. 11.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Jogi és Igazgatási Igazgatóság

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016. október 24-től várhatóan 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogi szakmai segítség nyújtása a szervezeti egységek számára. A szervezeti egységek által előkészített utasítások, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelőségi vizsgálata. Szerződések, előterjesztések, szabályzatok, utasítások előkészítése, készítése, jogi véleményezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogász,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • jogi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • kommunikációs és problémamegoldó készség, önálló precíz munkavavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dencs Márta nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügy Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.

vagy

 • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.uni-pae.hu - 2016. szeptember 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.