Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG3/2016. - dajka - 2016. 10. 05.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tevékeny részvétel a gyermekcsoport életében, gondozási feladatok ellátása, ételek előkészítése, tálalása, edények mosogatása, takarítás, fertőtlenítés, textíliák mosása, vasalása, csoportkíséret.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • dajka szakképesítés
  • gyermekszeretet, ~tisztelet, empátia, jó szervezőkészség, önálló minőségi munkavégzés, határozottság, alkalmazkodó képesség
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • több éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Oláh Edit nyújt, a 76/417-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

vagy

  • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban és a belső szabályzataiban meghatározott rend szerint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2016. szeptember 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.