Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG2/2016. - testnevelő - 2016. 10. 05.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

testnevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.10.13-2017.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános iskolai tanulók testnevelés óráinak megtartása. Tanítójelölt hallgatók gyakorlatának irányítása, bemutató órák tartása. Tömegsport tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • testnevelő tanári végzettség, pedagógus szakvizsga
  • angol nyelv társalgás szintű használata
  • Microsoft Office alapszintű felhasználói ismeretek
  • gyermekszeretet, magas színvonalú módszertani kultúra, fejlett szervezőkészség, önálló minőségi munkavégzés, határozottság
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, oklevélmásolatok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Zsuzsanna megbízott igazgató nyújt, a 76/517-628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő.

vagy

  • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban és a belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2016. szeptember 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016