Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG16/2016. - marketing és kommunikációs referens- 2017. 01. 02.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság

marketing és kommunikációs referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény belső és külső kommunikációs tevékenységének koordinálása és ellátása, PR és szóvivői feladatok ellátása, beiskolázási kampányok irányítása, szervezése. Az intézmény által szervezett rendezvények kommunikációs és szervezési tevékenységének ellátása, programtervek, forgatókönyvek előkészítése, kiadványok szerkesztése, az intézmény honlapjának karbantartása, kapcsolattartás az Egyetem kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó partnerekkel, szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • kommunikációs, vagy marketing területen szerzett végzettség
 • rendelkezzen kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, szervezési, problémamegoldó és tárgyalási készségekkel
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett tapasztalat
 • felsőoktatási intézményben szerzett kommunikációs, marketing területen tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.16/2016. , valamint a munkakör megnevezését: marketing és kommunikációs referens

vagy

 • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.