Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG12/2017. - igazgatási ügyintéző (GAMF) - 2017. 04. 07.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
GAMF Műszaki és Informatikai Kar
Dékáni Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala tevékenységének segítése, dékán és dékánhelyettesek munkájának támogatása. Kari honlap tartalmi gondozása. Hivatalos programok megszervezése, koordinációs feladatok ellátása. Kapcsolattartás az Egyetem más szervezeti egységeinek vezetőjével. Táblázatok, nyilvántartások vezetése, iratkezelési, ügyviteli és egyéb adminisztratív feladatok ellátása. A kar munkatársainak külföldi kiküldetéseivel összefüggő feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű tartalomkezelő (honlap) szoftver ismerete,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önállóság, rugalmasság, precizitás

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű szervezési készség, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Zoltánné nyújt, a 76/516-307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Dr. Ailer Piroska rektor ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 12/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Berki Zoltánné részére a berki.zoltanne@gamf.kefo.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Berki Zoltánné, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Igazgatási épület 1. 109..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 03.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2017. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton benyújtott pályázatnál kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 12/2017. valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. A pályázatot és mellékleteit egy eredeti és négy másolati példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016