Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG1/2016. - felnőttképzési referens - 2016. 09. 24.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Szolgáltatási Igazgatóság, Felnőttképzési, Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ

felnőttképzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, felnőttképzési programok nyilvántartásával, előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos regisztráció, adatszolgáltatás, intézményi és kari szintű adminisztráció. Az egyes tanfolyamok adminisztratív és szervezési feladatainak (tervezés, meghirdetés, előkalkuláció, jelentkezés, szerződéskötés) ellátása, együttműködve a szakmai felelősökkel. Az egyes tanfolyamok megvalósításában való adminisztratív közreműködés (regisztrációk, felnőttképzési szerződések, munkanaplók, jelenléti ívek, vizsgáztatáshoz szükséges dokumentumok, minőségbiztosítási dokumentumok) naprakész vezetése, illetve vezetésének ellenőrzése. Folyamatos kapcsolattartás a tanfolyamok, képzések szakmai felelőseivel, kari közreműködőivel. Beszámolási kötelezettség az egyetem működési rendjének és minőségirányítási rendszerének megfelelően. Kapcsolattartás felnőttképzésben résztvevő szervezetekkel (kamarák, társintézmények), felügyeleti szervekkel, oktatókkal és megrendelőkkel. A Központba érkező írásos, személyes vagy telefonos megkeresésekre információ nyújtás, érdeklődők tájékoztatása, folyamatos ügyfélszolgálat működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, andragógia vagy pedagógia területén szerzett végzettség,
 • felnőttképzési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű önállóság, szervezési készség, rugalmasság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2016. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: felnőttképzési referens.

vagy

 • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerben foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.uni-pae.hu; www.szolfportal.hu - 2016. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pae.hu, www.szolf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016