Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG08/2017. - duális képzési koordinátor - 2017. 02. 24.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Duális Képzési és Módszertani Központ


duális képzési koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja az Egyetem duális képzéssel kapcsolatos tevékenységét. Közvetítői szerepet lát el az oktatási, kutatói és hallgatói, illetve a vállalati szféra között. Kapcsolatot épít és kapcsolatot tart a meglévő, illetve a duális képzésbe újonnan becsatlakozó partner vállalatokkal. Az Oktatási Igazgatósággal szakmailag együttműködve ellátja a duális képzésben részt vevő hallgatók tanulmányi, adminisztrációs feladatait. Nemzetközi kapcsolatokat épít, előkészíti, koordinálja az indítandó duális képzések gyakorlati hátterét jelentő vállalati képzési tartalmakat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •   Főiskola,
 • •   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • •   Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • •   Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •hasonló területen szerzett legalább 1 éves tapasztalat
 • felsőoktatásban hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyemmel,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.8/2017. , valamint a munkakör megnevezését: duális képzési koordinátor.

vagy

 • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2017. február 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.