Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG07/2017. - gazdasági-műszaki referens - 2017. 02. 25.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

gazdasági-műszaki referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti az Egyetem Szolnoki Gazdasági-Műszaki Irodáját. Gondoskodik a karbantartási munkák megszervezéséről, koordinálásáról, ellenőrzéséről. Elvégzi a garanciális és szavatossági igények érvényesítését, közüzemi díjak tervezését, felhasználásának ellenőrzését. Ellátja a telephelyhez tartozó épület, terület, és gépjárműpark üzemeltetési feladatait. Közreműködik a vagyonbiztosításban, műszaki adatok nyilvántartásában. Részt vesz a létesítmények beruházási, felújítási, fejlesztési, korszerűsítési feladatainak szervezésében, irányításában. Az Intézmény Szolnoki telephelyének munkaügyi, bérszámfejtés előkészítési folyamatainak menedzselése, vagyonnyilvántartás, leltározás, pénzügyi adminisztrációs feladatok koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • • Főiskola,
 • • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •hasonló területen szerzett legalább 1 éves tapasztalat
 • felsőoktatásban hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • •végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.7/2017. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági-műszaki referens.

vagy

 • Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2017. február 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.