Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG03/2017. - informatikai referens - 2017. 02. 03.

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Üzemeltetési Igazgatóság

informatikai referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti az Egyetem informatikai szervezeti egységét. Részt vesz az Egyetem informatikai infrastruktúrájának működéséhez kapcsolódó üzemeltetési és biztonsági irányelvek kidolgozásában, biztosítja azok érvényesülését, ellenőrzését és fenntartja azt. Részt vesz az egyetemi információs rendszerek felügyeletében, rendszereinek karbantartásában és az adatszolgáltatások biztosításában. Gondoskodik arról, hogy a döntés-előkészítéssel, illetve a végrehajtással kapcsolatos információk rendelkezésre álljanak. Részt vesz az Egyetem informatikai tárgyú szabályzatainak, ügyrendjeinek, utasításainak kidolgozásában, aktualizálásában. Gondoskodik az egyetemi egységes informatikai infrastruktúra fejlesztéséről, részt vesz az informatikai tárgyú pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat
 • Windows, Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében, bevezetésében szerzett többéves gyakorlat.
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban informatikai területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: informatikai referens.

vagy

 • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2017. január 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.