Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 96/2017 - informatikus,rendszergazda 2 fő (Gazdasági Igazgatóság,Informatikai Iroda)

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Gazdasági Igazgatóság,Informatikai Iroda

informatikus,rendszergazda 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz Windows/Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében,notebookok, asztali gépek szoftveres és hardveres rendszerek karbantartásában;felhasználók támogatásában; helyi hálózat fejlesztésében; hálózati biztonság, vírusvédelem ellenőrzésében;helyi és hálózati multi funkciós nyomtatók üzemeltetésében, szolgáltatóval való kapcsolattartásban,és garanciális ügyintézésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

 

•         A pályázó rendelkezzék:

•         magyar állampolgársággal vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával

•         büntetlen előélettel, cselekvőképességgel.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         önállóság, rugalmasság, precizitás

 

Elvárt kompetenciák:

•         hálózati ismeretek,

•         Windows/Linux szerver ismeretek,

•         Windows kliens ismeretek,

•         MS Office ismeretek,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         programozói ismeret (pl. SHELL,PHP,SQL)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata.

•         A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ákos irodavezető nyújt, a 06 76/516-327 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 96 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus,rendszergazda 2 fő.

vagy

•         Elektronikus úton NJE Munka és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. november 10.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016