Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 103/2018 Koordinátor

Neumann János Egyetem 
Hallgatói Szolgáltató Központ (HSZK) Szolnok

Koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A Hallgatói Szolgáltató Központ (HSZK) területeihez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. - Operatív kapcsolattartás hallgatókkal, oktatókkal és külső partnerekkel. - Aktív és végzett hallgatók számára kiírt versenyek népszerűsítése, valamint a regisztrált tagok/csapatok támogatása. - Diplomás Pályakövetési Rendszerhez kapcsolódó kutatások megvalósításának tervezése, szervezése, koordinálása, lebonyolítása. - Egyéb hallgatói kezdeményezések és öntevékeny körök támogatása. - Szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása saját területen (Állásbörze, céges látogatások és előadások az Egyetemen, gyárlátogatások). - Állásajánlatok, szakmai gyakorlati lehetőségek, diákmunkák népszerűsítése, hirdetése és ezek továbbítása az Egyetem hallgatói számára, a Karrier tanácsadó munkatárssal és/vagy Ügyfélszolgálati munkatárssal együttműködve. Munkaerő-piaci adatbázis építése, frissítése és fenntartása. - Személyes tanácsadások (álláskeresési, életpálya-tervezési témákban). - Becsatlakozás az egység rendezvényeinek szervezésébe és lebonyolításába. Közreműködik az Egyetem beiskolázáshoz kapcsolódó rendezvényeinek előkészítésébe, szervezésébe. - A roadshow-rendszer fenntartása, középiskolák megszólítása, találkozók, tájékoztatók, tanácsadó alkalmak, roadshow delegáció szervezése, koordinálása, nyilvántartása. - Beiskolázási adatbázis építése, fejlesztése, aktualizálása és adatokkal való feltöltése. Az intézményi beiskolázási rendezvények segítése, támogatása. - Folyamatos hírgenerálás, hírlevél küldés a középiskolások számára. - Közreműködés az Egyetem Educatio kiállításon való megjelenésében. - Öregdiák adatbázis építése, fejlesztése és folyamatos aktualizálása. - Öregdiák rendezvények, találkozók szervezése és lebonyolítása az Egyetem vagy külső kezdeményezés alapján. - Meglévő, jogelőd intézmény kari logóival ellátott termékek értékesítése (nyakkendők, pólók, kitűzők), közreműködés ezek elérésében (emlékgyűrű). - A HSZK weboldalának tartalommal való megtöltése, valamint a HSZK közösségi oldalainak tartalmi fejlesztése. - Talár használati utasításban, a HSZK-hoz dedikált feladatok ellátása. - Pályaorientáció területéhez tartozó – szakképesítést nem igénylő – feladatok ellátása. - Szakmai anyagok, cikkek, beszámolók és kimutatások, adatszolgáltatások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         angol vagy német nyelvből középfokú „C” tipusú komplex nyelvvizsga

•         felsőfokú iskolai végzettség

•         felsőoktatási igazgatási tapasztalat

•         igazgatási ügyintéző (OKJ) végzettség

•         jogi asszisztens végzettség

•         ECDL (irodavezető)

•         Poszeidon ügyviteli és iktatási rendszer ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság, jó kommunikációs és szervezési készség, pontosság, precizitás, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel,

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•          a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Koordinátor.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Neumann János Egyetem honlapja - 2018. november 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu;https://gk.uni-neumann.hu/kezdolap honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.