Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 88/2017 - külügyi referens (Jogi és Igazgatási Iroda)

Neumann János Egyetem         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Jogi és Igazgatási Igazgatóság - Jogi és Igazgatási Iroda

külügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Jogi és Igazgatási Igazgatóság Jogi és Igazgatási Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan a külügyi területen az alábbi feladatok ellátása: Koordinálja az Egyetem nemzetközi szakmai közéletben való megjelenését, a nemzetközi fórumokon való képviselet ellátása (kiállítások, konferenciák, külföldi delegációk, hallgatók fogadása, stb.). Ápolja a külföldi egyetemekkel fennálló kapcsolatokat. Részt vesz a nemzetközi pályázatok keretében megvalósuló további együttműködések előkészítésében, az Egyetem nemzetközi programjainak megvalósításában. Az Egyetem nemzetközi kapcsolatait érintő szerződések, kétoldalú megállapodásokban rögzített feladatok végrehajtása, intézményközi megállapodások előkészítése, kezelése. Nemzetközi mobilitási programok koordinálása (Erasmus+, CEEPUS). Információt szolgáltat, tanácsadást nyújt az egyetemi hallgatók, valamint munkavállalói részére mobilitási lehetőségekről, ösztöndíjakról, konferenciákról. Állandó kapcsolatot tart a Tempus Közalapítvány és más pályáztató szervekkel, hazai és nemzetközi szervezetekkel. A honlap, facebook külügyi területhez tartózó adatainak folyamatos frissítése és aktualizálása. Intézményen belüli pályázati felhívások közzététele, mobilitások szervezése. Intézményi támogatási szerződések előkészítése, Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás, Fogyatékkal élő hallgatók, oktatók, személyzet Erasmus+ kiegészítő támogatásának pályáztatása. Mobility Tool + adatbázis kezelése. Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program koordinálása. Segíti az Egyetem oktatóinak és személyzetének külföldi munkáját, az utazások szervezését, koordinálja a külföldi vendégtanárok egyetemi tevékenységét, a nemzetközi utazásokat nyilvántartja.Részt vesz idegen nyelvű tájékoztató, információs anyagok, szabályzatok előkészítésében, aktualizálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

 

•         felsőfokú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség

•         középfokú angol és/vagy német nyelvvizsga bizonyítvány

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         felhasználási szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         költségvetési szervnél, valamint felsőoktatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         külügyi területen végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         külügyi területen és uniós, hazai, nemzetközi pályázatok megvalósításában, koordinálásában szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         aktív tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudás,

•         önállóság, jó szervezési készség, rugalmasság, precizitás, kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget, képesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dencs Márta mb. kancellár helyettes nyújt, a 0676/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 88 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: külügyi referens.

vagy

•         Elektronikus úton NJE Munka és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. október 4.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 4.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016