Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 87/2018 Könyvtáros

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.                                             

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a kar alaptevékenységéhez igazodva a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, tartalmi feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása - a könyvtár információszolgáltatási feladatainak érdekében meghatározott időközönként olvasószolgálat ellátása (tájékoztatás, kölcsönzés), az előírt statisztikák, adminisztratív, pénzkezelési és egyéb feladatok elvégzése mellett - felelős az olvasóterem és a szabadpolcos kölcsönzői tér raktári rendjéért - tömör raktári állomány gondozása - online adatbázisok kezelése - digitális információkeresési ismeretek és technikák bővítésére szolgáló programok szervezése és megtartása - részvétel egyéb programok szervezésében, lebonyolításában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, könyvtáros vagy segédkönyvtáros végzettség,

 

•         bármilyen idegen nyelv ismerete kommunikációs szinten

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         ALEPH integrált könyvtári rendszer ismerete

•         angol vagy német középfokú C típusú nyelvvizsga

•         hasonló területen/munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         pontosság,

•         precizitás,

•         önállóság,

•         innovatív szemlélet,

•         jó pedagógiai érzék,

•         csapatmunka,

•         rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kötél Emőke Könyvtár és Információs Központ igazgatója nyújt, a 76/516-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. NJE Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 87/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka- és Bérügyi Iroda II. emelet, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. október 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 10.