Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 87/2017 - Igazgatási ügyintéző (Jogi és Igazgatási Iroda)

Neumann János Egyetem        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Jogi és Igazgatási Igazgatóság - Jogi és Igazgatási Iroda

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Jogi és Igazgatási Igazgatóság Jogi és Igazgatási Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan a külügyi területen az alábbi feladatok ellátása: - az Egyetem nemzetközi szakmai közéletben való megjelenésének koordinálása, - különböző nemzetközi fórumokon az egyetem képviselete (kiállítások, konferenciák, külföldi vendégek fogadása, stb.), - NJE nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, különös tekintettel az ERASMUS+ program feladatainak éves szintű terv előkészítése (SMS; SMP; Bejövő hallgatók), zárójelentések, beszámolók nyilvántartása, adatok ellenőrzése, naprakész dokumentálása - nemzetközi kapcsolatok naprakész nyilvántartása - a nemzetközi mobilitási programok menedzselése (Erasmus+, Campus Mundi), - kiadványok készítésében való részvétel (ECTS Guide, Study programmes in English, egyéb tájékoztató anyagok) - állandó kapcsolatot tartása a Tempus Közalapítvány és más pályáztató szervekkel - az OLS, Mobility Tool adatainak rendszeres frissítése, ellenőrzése - NJE honlap, facebook Külügyi Irodához tartozó adatainak folyamatos frissítése és aktualizálása - nemzetközi utazási igények bejelentése a KEF – portálon, éves és negyedéves távlatokban - ERASMUS+ SMS, SMP hallgatói szerződések ügyintézése - az Egyetemre érkező ERASMUS+ hallgatókkal kapcsolatos feladatok ügyintézése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

 

•         felsőfokú főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         felhasználási szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         költségvetési szervnél, valamint felsőoktatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         külügyi területen végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         külügyi területen és uniós, hazai, nemzetközi pályázatok megvalósításában, koordinálásában szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         aktív tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget, képesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dencs Márta mb. kancellár helyettes nyújt, a 0676/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 87 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton NJE Munka és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. október 9.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016