Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 84/2018 Ügyfélszolgálati munkatárs

Ügyfélszolgálati munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ területeihez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Aktív és végzett hallgatók számára kiírt versenyek népszerűsítése, valamint a regisztrált tagok/csapatok támogatása. Egyéb hallgatói kezdeményezések és öntevékeny körök támogatása. Állásajánlatok, szakmai gyakorlati lehetőségek, diákmunkák népszerűsítése, hirdetése és ezek továbbítása az Egyetem hallgatói számára, a Karrier tanácsadó munkatárssal együttműködve. Becsatlakozás az egység rendezvényeinek szervezésébe és lebonyolításába. A Hallgatói Szolgáltató Központ weboldalának tartalommal való megtöltése, valamint közösségi oldalainak tartalmi fejlesztése. Szakmai anyagok, cikkek, beszámolók és kimutatások készítése. Talár használati utasításban, a Hallgatói Szolgáltató Központhoz dedikált feladatok ellátása. Közreműködik az Egyetem beiskolázáshoz kapcsolódó rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében. Pályaorientáció területéhez tartozó – szakképesítést nem igénylő – feladatok ellátása. Ellátja a leltár felelősséghez kapcsolódó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         angol vagy német nyelvből középfokú „C” tipusú komplex nyelvvizsga

•         felsőfokú iskolai végzettség

•         felsőoktatási igazgatási tapasztalat

•         igazgatási ügyintéző (OKJ) végzettség

•         jogi asszisztens végzettség

•         ECDL (irodavezető)

•         Poszeidon ügyviteli és iktatási rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság,

•         jó kommunikációs és szervezési készség,

•         precizitás,

•         rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is - kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. NJE Munka és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 84/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyfélszolgálati munkatárs.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka-és Bérügyi Iroda II.emelet, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 25.