Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 82/2017 - Óvodapedagógus (Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda)

Neumann János Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bocskai utca 19.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus feladatok ellátása, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény 7.mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

•         pedagógusi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 

•         pedagógus szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

•         Gyermekszeretet,

•         önálló munkavégzés,

•         határozottság ,

•         fejlett szervezőkészség ,

•         magas színvonalú módszertani kultúra,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz

•         motivációs levél

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Fenyvesi Lilla nyújt, a 76/517-634 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 82/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka,- és bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. szeptember 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 6.