Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 8/2018 Tanító

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018 02.22-2018 06 30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos tanulók nevelése, oktatása. Kéttannyelvű 2. osztályos tanítói feladatok ellátása és angol nyelv oktatása..

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011.évi CXC. törvény 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség,

•         pedagógusi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         pedagógus szakvizsga ,

 

Elvárt kompetenciák:

•         angol műveltségi terület vagy angol nyelvtanári végzettség ,

•         gyermekszeretet, magas színvonalú módszertani kultúra,

•         önálló minőségi munkavégzés, határozottság,

•         fejlett szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz, motivációs levél

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Fenyvesi Lilla intézményvezető nyújt, a 76/517-634 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban és az Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. február 5.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 5.