Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 79/2019 Pénzügyi ügyintéző

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság - Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkáját közvetlenül a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi. Munkaköri feladata: kötelezettségvállalások kezelése, szállítói számlák rögzítése és annak érvényesítése, banki GIRO utalások készítése, bankfeldolgozás, ÁFA, egyéb adókötelezettségekről bevallás készítése, közreműködés a havi, negyedéves, éves zárási feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         gazdaságtudományok képzési területen szerzett felsőfokú vagy középfokú végzettség

•         + mérlegképes könyvelő

•         Legalább 1 év releváns szakmai tapasztalat

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Költségvetési szervnél szerzett hasonló munkakörben 1 év szakmai tapasztalat

•         SAP rendszer ismerete

•         Felhasználói szintű MS Office alkalmazás

Elvárt kompetenciák:

•         megbízhatóság, felelősségvállalás,

•         problémamegoldó. és önálló munkavégzési képesség,

•         együttműködési, és konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó - Gazdasági igazgató nyújt, a 30/342-4040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: a Neumann János Egyetem - Munka,- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 1.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016