Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 79/2017 HSZK

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság Hallgatói Szolgáltató Központ

Hallgatói Szolgáltató Központvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi és irányítja a Hallgatói Szolgáltató Központ munkatársainak munkavégzését. Hallgatói Szolgáltató Központ segítő humán szolgáltatásokat nyújt a hallgatók beilleszkedésével, kompetenciáik fejlesztésével, karriertervezésével, álláskeresésével összefüggésben, működteti a diplomás pályakövető rendszert, alumni (öregdiák) szolgáltatásokat nyújt,közreműködik az Egyetem tehetséggondozási tevékenységében, közreműködik az Egyetem beiskolázási tevékenységében, támogatja az intézményi szintű marketing tevékenységet, kapcsolatot tart a munkaerőpiac résztvevőivel a hallgatói foglalkoztathatóság növelése érdekében, pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadást nyújt, valamint állásbörzét szervez és közreműködik az Egyetemi rendezvények szervezési és előkészületi munkálataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         hasonló területen szerezett legalább 3 év szakmai tapasztalat

•         hasonló területen szerezett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság, jó szervezési készség, rugalmasság, precizitás, kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 79/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Hallgatói Szolgáltató Központvezető.

 

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: NJE Munka - és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 26.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.