Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 78/2017 Tudósház és kollégiumvezető

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság - Tudósház és Kollégium

Tudósház és kollégiumvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi és irányítja Kollégium és a Tudósház munkatársainak munkavégzését valamennyi feladat-ellátási helyen, Kecskeméten és Szolnokon. A Kollégium biztosítja a hallgatók szálláshely-szolgáltatását, lakhatási feltételeit, a hallgatók tehetségének kibontakoztatását. Felelős a hallgatók kollégiumi elhelyezéséért, a Kollégium kapacitásainak rentábilis kihasználásáért. A Tudósház és kollégiumvezető dönt a feladat-ellátási helyek igénybevételéről, valamint a kollégisták szobabeosztásáról, gondoskodik a Szakkollégiumok működéséhez szükséges elhelyezési és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról. Feladata az Egyetem tudományos tevékenységének társadalmi és gazdasági megjelenítése, népszerűsítése, valamint az e célra létrehozott Tudósház kapacitásainak rentábilis kihasználása. A Tudósház és kollégiumvezető az Egyetem vagyonkezelésében lévő üdülők működését irányítja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         hasonló területen szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         hasonló területen szerezett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

•         felhasználó szintű MC Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság, jó szervezési készség, rugalmasság, precizitás, kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 78/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tudósház és kollégiumvezető.

 

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: NJE Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 26.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.